Systemic Lupus Erythemathematosus (SLE)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Systemic Lupus Erythemathematosus (SLE) by Mind Map: Systemic Lupus Erythemathematosus  (SLE)

1. ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ชักไม่ทราบสาเหตุ

2. Malar Rash

2.1. คือ

2.1.1. ผื่นราบหรือนูนบริเวณโหนกแก้มและจมูก

3. ความหมาย

3.1. ผื่นนูนแดงขอบเขตชัดเจน มีสะเก็ด

3.2. โรคที่มีการอักเสบอย่างเรื้อรัง

3.2.1. ของ

3.2.1.1. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

3.2.1.2. อวัยวะหลายระบบ

3.2.1.3. ผิวหนัง

3.2.2. เกิดจาก

3.2.2.1. ภูมิต้านทานตนเอง

3.2.2.1.1. สร้าง

4. มี

4.1. การรักษา

4.1.1. แบ่งเป็น

4.1.1.1. ยาต้านมาลาเลีย

4.1.1.1.1. ได้แก่

4.1.1.2. ยาต้านอักเสบแบบมีสเตียรอยด์

4.1.1.2.1. คือ

4.1.1.3. ยาต้านอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์

4.1.1.3.1. ได้แก่

5. มี

5.1. อาการแสดง

5.1.1. ได้แก่

5.1.1.1. ผื่นบริเวณที่โดนแดด

5.1.1.2. แผลในปาก

6. มี

6.1. พยาธิสภาพ

6.1.1. เกิดจาก

6.1.1.1. เซล์ลิมฟอยด์ตายก่อนเวลา

6.1.1.1.1. หลั่ง

6.1.1.2. Nucleosomes+antigen-presentingcell

6.1.1.2.1. กระตุ้น

7. มี

7.1. การพยาบาล

7.1.1. ได้แก่

7.1.1.1. หลีกเลี่ยงแสงแดด

7.1.1.2. ลดความเครียด

7.1.1.3. พักผ่อนให้เพียงพอ

7.1.1.4. เลี่ยงการติดเชื้อ

7.1.1.4.1. เช่น

7.1.1.5. ออกกำลังกาย

7.1.1.6. รับประทานอาหารให้เพียงพอ

7.1.1.7. ไม่ซื้อยารับประทานเอง

7.1.1.7.1. เพราะ

7.1.1.8. เลี่ยงการตั้งครรภ์ในระยะโรคไม่สงบ

7.1.1.9. ห้ามหยุดยาสเตียรอยด์ในทันที

7.1.1.10. ตรวจสุขภาพฟันสม่ำเสมอ

7.1.1.10.1. เพื่อ

7.1.1.11. ตรวจตามนัดเสมอหรือถ้าอาการกำเริบให้มาพบแพทย์ก่อนนัด

8. มี

8.1. การตรวจวินิจฉัยโรค

8.1.1. ได้แก่

8.1.1.1. Titer ของ ANAs

8.1.1.1.1. พบ

8.1.1.2. anti-smith antibodies (SM)

8.1.1.2.1. พบ

8.1.1.3. Complement ต่ำ

8.1.1.3.1. ใน

8.1.1.4. IgG และ IgM สูง

8.1.1.5. ระดับ Transminate สูง

8.1.1.5.1. ใน

8.1.1.6. ระบบเลือด

8.1.1.6.1. พบ