AITY HYPAN SOMETYÖRYHMÄ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AITY HYPAN SOMETYÖRYHMÄ by Mind Map: AITY HYPAN SOMETYÖRYHMÄ

1. Some työryhmän tarkoitus on ennakoida ja edistää sosiaalisen median hyödyntämistä Hyvinvointipalveluissa.

2. JÄSENET

2.1. verkkomentori Petra Suonio Optiimi

2.2. Paula Kristeri Optiimi

2.3. Liisa Aaltonen Sotema

2.4. Pirjo Heinonen Tuke-tiimi

2.5. Sari Kotonen Sotema

2.6. Mia Terenius Tillsammans

2.7. Annemaija Mäkelä Tuke-tiimi

2.8. Cora Eloranta Tillsammans

3. TEHTÄVÄT JA VASTUUALUEET

3.1. VERKKOMENTORI

3.1.1. verkkomentorin työn tukeminen

3.2. UUDEN AJAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN

3.3. MOODLE-ALUSTAN KEHITTÄMINEN

3.4. UUSIEN VÄLINEIDEN TESTAUS JA PEDAGOGISEN HYÖDYNTÄMISEN ARVIOINTI

3.5. HYPAN HENKILÖSTÖN SOME OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

3.6. HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN LEVITTÄMINEN TULOSYKSIKÖN SISÄLLÄ

3.6.1. Jalkauttaminen tiimeihin

3.7. YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA SOSIAALISEN MEDIAN VERKOSTOISSA

3.8. UUSIEN TVT- VÄLINEIDEN HANKINTAEHDOTUKSET

3.9. KONSERNIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN

3.9.1. SALPAUKSEN PEDAGOGINEN STRATEGIA

3.10. YHTEISTYÖ TUKE-TIIMIIN

3.10.1. MARKKINOINNIN TYÖKALUT

4. TARKOITUS

5. RESURSSIT

5.1. verkkomentorointi 1pv/vko

5.2. sometyöryhmän kokoukset 1krt/kk

6. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2012

6.1. SYKSY 2012 UUDEN AJAN OPPIMINEN SEMINAARISARJAAN OSALLISTUMINEN

6.2. SOMEN HYÖDYNTÄMINEN LAAJEMMIN LH-TUTKINNON VALINNAISISSA TUTKINNON OSISSA

6.3. OPETTAJIEN PEREHDYTYKSEEN LIITTYVIEN MOODLE-POHJIEN PÄIVITTÄMINEN/ LUOMINEN

6.4. PÄIVITETYN MOODLE-POHJAN PERUSKÄYTÖN PEREHDYTTÄMINEN

6.5. UUSIEN VÄLINEIDEN HANKINTAEHDOTUKSET

6.6. YAMMERIN KÄYTÖN LISÄÄMINEN TIIMITASOLLA

7. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2013

7.1. KEVÄT 2013 UUDEN AJAN OPPIMINEN SEMINAARISARJAAN OSALLISTUMINEN

8. kflkflk