Korrekt informasjon til rett person i rett tid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Korrekt informasjon til rett person i rett tid by Mind Map: Korrekt informasjon til rett person i rett tid

1. Integritet

2. korrekt informasjon

2.1. Autentisering

2.2. Ikke-fornektelse

3. rett person

3.1. Konfidensialitet

3.2. Tilgangskontroll

4. rett tid

4.1. tilgjengelighet

5. Malware

5.1. Datavirus

5.2. Ormer

5.3. Trojaner

5.3.1. Spyware

5.4. Bakdør

5.5. Rootkit

5.6. Botnet

6. Hoax

7. Hacking

7.1. White hat hacker

7.2. Gray hat hacker

7.3. Black hat hacker

7.4. Script kidies

7.5. Hactivist

8. ID-tyveri /Social Engineering

8.1. Email spoofing

8.2. Phishing

8.3. Account hijacking

8.4. Skraping av data

9. Teknisk svikt

9.1. Programvarefeil

9.2. Maskinvarefeil

9.3. Strømfeil

10. Menneskelig svikt