Methodisch activiteiten ontwikkelen (Thema 18)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Methodisch activiteiten ontwikkelen (Thema 18) by Mind Map: Methodisch activiteiten ontwikkelen (Thema 18)

1. Voorbereiden

1.1. informatie verzamelen

1.2. beginsituatie vaststellen

1.3. doelstelling formuleren

1.4. leerstof vaststellen

1.5. activiteiten en middelen plannen

1.6. lesplan maken

1.7. controle van doel, activiteiten en middelen

2. Uitvoering

2.1. Goed aan de voorbereiding vasthouden.

3. Evaluatie

3.1. Bespreek met de leerkracht hoe de activiteit is verlopen. (STARRT)

3.1.1. voorbereiding

3.1.2. groepsproces en orde

3.1.3. doelen

3.1.4. gekozen activiteit

3.1.5. eigen rol