Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Methodisch activiteiten ontwikkelen (Thema 18) by Mind Map: Methodisch activiteiten ontwikkelen (Thema 18)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Methodisch activiteiten ontwikkelen (Thema 18)

Voorbereiden

informatie verzamelen

beginsituatie vaststellen

doelstelling formuleren

leerstof vaststellen

activiteiten en middelen plannen

lesplan maken

controle van doel, activiteiten en middelen

Uitvoering

Goed aan de voorbereiding vasthouden.

Evaluatie

Bespreek met de leerkracht hoe de activiteit is verlopen. (STARRT)