Konsekwencje społecznego naznaczenia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsekwencje społecznego naznaczenia by Mind Map: Konsekwencje społecznego naznaczenia

1. osobowościowe

1.1. Dawny dewiant w momencie odbycie kary formalnie przestaje być dewiantem jednak w świadomości społecznej dalej jest przestępcą, uniemożliwia mu to pełnienie innych ról, podjęcie pracy, odbudowania relacji z rodziną.

2. społeczne

2.1. stereotypy jeżeli oskarżony ukradł to jest złodziejem, a wiadomo kim jest złodziej

2.2. ceremonia degradacji statusu techniki wzmacniające przekonanie o winie dewianta, konieczności izolacji

2.2.1. New node

2.3. retrospektywne interpretacje wykorzystanie przeszłych zdarzeń z życia dewianta

3. naznaczenie, etykietowanie, nadanie jednostce widocznych oznak moralnej niższości