Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. címkézés

1.1. egy internetes anyaghoz (pl. cikkhez) társított különféle címkék jelzik, hogy milyen témákhoz társítható az adott anyag

1.2. azonos témájú anyagok felkutatását segíti

1.3. egy virtuális anyag több címkével is ellátható, így több kategóriába is besorolható

2. virtuális tanulási környezet

2.1. számítógépes programok rendszere, amely hivatalosan a tanulás eszközeként szolgál

2.2. közvetít a tanuló és a tanár ill. a tanuló és a tananyag között, ezáltal a tanulót minden egyéb mellett még a technikától is függővé teszi

2.3. hatékonyan erősíti az internet-függőséget és fokozza az értelem felbomlását

3. interaktív asztal

3.1. beépített számítógéppel, kijelzővel és szenzorokkal felszerelt asztal, amelynek felülete egy érintőképernyő

3.2. a testi tevékenységet a képernyő puszta nyomkodásra redukálja

3.3. egyszerre többen is körülvehetik, így a közös tevékenység illúzióját kelti

4. konnektivizmus

4.1. olyan tanuláselméleti áramlat, amely a tudást olyan hálózatnak tekinti, amelybe az új ismeretek a régiekhez kötődve épülnek be

4.2. az elektronikus információcserét a tanulás egyik alapfolyamatának tekinti

4.3. a konnektivizmus szerint a virtuális kommunkációs hálózatokban való részvétel során a tanulás más tevékenységekbe ágyazódik be

5. közösségi portál

5.1. lehetővé teszik önálló virtuláis profil létrehozását és másokkal való kapcsolatfelvételt, profiljuk megtekintését

5.2. ezeken keresztül megoszthatók elektronikus anyagok

5.3. használják páros és csoportos kommunikációra, üzenetek küldésére

6. mikroblog

6.1. virtuális napló

6.2. rövid bejegyzésekből áll

6.3. linkek közzétételére is használják

7. mobil tanulás

7.1. nem kötődik egy intézmény belső teréhez

7.2. számítástechnikai eszközök felhasználásával, koordináló személyek ellenőrzése mellett zajlik

7.3. időkeretei lazák

8. Netvibes

8.1. a felhasználó által választott hírforrások friss híreit jeleníti meg egy lapon

8.2. e-mailek érkezéséről tudósít

8.3. ha valaki nem tudja fejét az ablak felé fordítani, akkor megnézheti rajta az időjárást

9. okostelefon

9.1. e-mailek olvasására, internet-használatra alkalmas

9.2. operációs rendszer fut rajta

9.3. rendelkezhetnek saját billentyűzettel vagy érintőképernyővel

10. technofília-technofóbia

10.1. a technofília a gép ideológiája, a technofil ember boldogan válik a gép függelékévé, passzív csodálójává és kiszolgálójává

10.2. a technofil ideológia éppoly erőszakosan hódít teret, mint maguk a gépek, ezáltal készítve elő a terepet az újabb és újabb technológiai sáskajárásra

10.3. a technofóbia az általános mediatizáció és elszemélytelenedés által kiváltott reflex, amely azonban sokszor megreked a felszíni jelenségek bírálatánál, és a gépek eluralkodása elleni tiltakozáson nem lép túl

11. digitális lábnyom

11.1. egy személy internethasználata (vagy egyéb digitális hálózathoz való csatlakozása) közben keletkező adat, amely a hálózatban később is megtalálható

11.2. lehet szándékolt (pl. blogbejegyzés) vagy szándékolatlan

11.3. birtokában következtetni lehet a hálózat használatának idejére, módjára stb.

12. felhő (cloud computing)

12.1. interneten keresztül elérhető más számítógépek adathordozási és -feldolgozási kapacitásának kihasználása

12.2. lehetővé teszi az adatok különböző gépekről való elérését (pl. szerveren tárolt e-mailek olvasását)

12.3. a felhasználó adatai potenciálisan hozzáférhetővé válnak mások számára ill. elveszhetnek

13. digitális bennszülöttek

13.1. a technofil ideológia szakkifejezése a fiatal generáció skatulyázása, a számítógépipar nyereségének növelése és a még hatékonyabb manipuláció céljából

13.2. a technofil kánon szerint a fiatalok életük kezdetétől magukba szívták a számítógéphasználat módszereit, ami gondolkodásukra nézve meghatározó jelentőségű

13.3. az ideológia további hittételei szerint a "digitális bennszülött" belsőleg motivált és párhuzamosan több feladatot képes elvégezni

14. digitális bevándorlók

14.1. a "digitális bevándorló" a technofil ideológiában olyan személyt jelöl, aki felnőttként tanulta meg a számítógép ill. az internet használatát

14.2. a technofília szerint lassú és nehézkes

14.3. azt is állítják továbbá, hogy egyszerre csak egy dologra képes koncentrálni és külső motivációk alapján cselekszik

15. digitális írástudás

15.1. bizonyos ismeretek és képességek halmazát értik rajta azok, akik a kifejezést használják, nevezetesen:

15.2. 1. a számítógép-használat ill. bizonyos alkalmazások (szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb,) ismeretét

15.3. 2. tájékozódóképességet az interneten

15.4. 3. az online ügyintézés képességét

16. RSS

16.1. bizonyos állományformátumok összessége

16.2. az RSS-t használó weboldalak frissítéseiről informálódni lehet az oldal meglátogatása nélkül

16.3. az RSS-t használó oldalak megjeleníthetők bizonyos weblapokon vagy megfelelő programokkal

17. webergonómia

17.1. annak módszertana, hogyan lehet egy weboldalt az olvasásról és a gondolkodásról immár teljesen leszoktatott felhasználó számára vonzóvá tenni; ennek elemei többek között:

17.2. könnyen megjegyezhető domainnév

17.3. a lényegesnek ítélt elemek vizuális kiemelése

18. webinárium

18.1. internetes szeminárium

18.2. lehet egyirányú, interaktív vagy csoportmunka

18.3. folyhat szóban vagy írásban, programok segítségével kísérhetik képek, videók stb.,

19. social bookmarking

19.1. linkmegosztás

19.2. a közzétett linkekre mutató oldalakról a közzétevő rendszerint rövid információt közöl

19.3. a közzétevő akkor is hozzáfér az általa gyakran látogatott oldalak címéhez, ha nem a saját gépét használja

20. videómegosztó szolgáltatások

20.1. folytonosan tálcán kínálják az újabb és újabb linkeket, így remekül alkalmasak az idő haszontalan eltöltésére

20.2. tárhelyet biztosítanak videók feltöltésére, amelyeket aztán mások is megnézhetnek

20.3. jelszavas feltöltésre is módot adnak, azt a látszatot keltve, hogy így a feltöltött videóval nem lehet visszaélni

21. interaktív tábla

21.1. érintésérzékelővel ellátott tábla, amely számítógéphez csatlakozik, és amelyre projektor képet vetít

21.2. a számítógépen futó programok a táblát nyomkodva vezérelhetők

21.3. bemutathatók vele előre elkészített prezentációk, videók stb.

22. eBook

22.1. digitális könyv ill. azt megjelenítő eszköz

22.2. az eszköz akkumulátorral működik, beállítható rajta a betűméret, saját fénye nincs

22.3. az elektronikus szövegek feltöltéséhez az eszközt számítógéphez kell csatlakoztatni

23. podcasting

23.1. médiafájlok sorozatos feltöltése az internetre

23.2. a közzétett fájlok megnézhetők/hallgathatók online ill. letölthetők

23.3. a podcast-készítő RSS-hez csatolhatja a feltöltött állományt, így arról a klientúra hamar tudomást szerez

24. digitális könyvjelzők

24.1. egy programon belül gyakran használt funkciók vagy az interneten gyakran látogatott oldalak könnyebb elérését szolgálják

24.2. kategóriákba sorolhatók

24.3. lehetnek az egyes számítógéphez kötöttek vagy interneten keresztül bárhonnan elérhetők

25. varázstoll

25.1. számítógéphez csatlakoztatható toll, amely a kézírás digitalizálására szolgál

25.2. a számítógépen fut az eszköz kezelőprogramja, amely az adatokat vektorgrafika formájában tárolja és megjeleníti

25.3. a digitalizált kézírás monitoron azonnal megjeleníthető, szerkeszthető