Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. interaktív asztal

1.1. beépített számítógéppel, kijelzővel és szenzorokkal felszerelt asztal, amelynek felülete egy érintőképernyő

1.2. a testi tevékenységet a képernyő puszta nyomkodásra redukálja

1.3. egyszerre többen is körülvehetik, így a közös tevékenység illúzióját kelti

2. konnektivizmus

2.1. olyan tanuláselméleti áramlat, amely a tudást olyan hálózatnak tekinti, amelybe az új ismeretek a régiekhez kötődve épülnek be

2.2. az elektronikus információcserét a tanulás egyik alapfolyamatának tekinti

2.3. a konnektivizmus szerint a virtuális kommunkációs hálózatokban való részvétel során a tanulás más tevékenységekbe ágyazódik be

3. közösségi portál

3.1. lehetővé teszik önálló virtuláis profil létrehozását és másokkal való kapcsolatfelvételt, profiljuk megtekintését

3.2. ezeken keresztül megoszthatók elektronikus anyagok

3.3. használják páros és csoportos kommunikációra, üzenetek küldésére

4. mikroblog

4.1. virtuális napló

4.2. rövid bejegyzésekből áll

4.3. linkek közzétételére is használják

5. mobil tanulás

5.1. nem kötődik egy intézmény belső teréhez

5.2. számítástechnikai eszközök felhasználásával, koordináló személyek ellenőrzése mellett zajlik

5.3. időkeretei lazák

6. technofília-technofóbia

6.1. a technofília a gép ideológiája, a technofil ember boldogan válik a gép függelékévé, passzív csodálójává és kiszolgálójává

6.2. a technofil ideológia éppoly erőszakosan hódít teret, mint maguk a gépek, ezáltal készítve elő a terepet az újabb és újabb technológiai sáskajárásra

6.3. a technofóbia az általános mediatizáció és elszemélytelenedés által kiváltott reflex, amely azonban sokszor megreked a felszíni jelenségek bírálatánál, és a gépek eluralkodása elleni tiltakozáson nem lép túl

7. felhő (cloud computing)

7.1. interneten keresztül elérhető más számítógépek adathordozási és -feldolgozási kapacitásának kihasználása

7.2. lehetővé teszi az adatok különböző gépekről való elérését (pl. szerveren tárolt e-mailek olvasását)

7.3. a felhasználó adatai potenciálisan hozzáférhetővé válnak mások számára ill. elveszhetnek

8. digitális bennszülöttek

8.1. a technofil ideológia szakkifejezése a fiatal generáció skatulyázása, a számítógépipar nyereségének növelése és a még hatékonyabb manipuláció céljából

8.2. a technofil kánon szerint a fiatalok életük kezdetétől magukba szívták a számítógéphasználat módszereit, ami gondolkodásukra nézve meghatározó jelentőségű

8.3. az ideológia további hittételei szerint a "digitális bennszülött" belsőleg motivált és párhuzamosan több feladatot képes elvégezni

9. interaktív tábla

9.1. érintésérzékelővel ellátott tábla, amely számítógéphez csatlakozik, és amelyre projektor képet vetít

9.2. a számítógépen futó programok a táblát nyomkodva vezérelhetők

9.3. bemutathatók vele előre elkészített prezentációk, videók stb.

10. eBook

10.1. digitális könyv ill. azt megjelenítő eszköz

10.2. az eszköz akkumulátorral működik, beállítható rajta a betűméret, saját fénye nincs

10.3. az elektronikus szövegek feltöltéséhez az eszközt számítógéphez kell csatlakoztatni

11. podcasting

11.1. médiafájlok sorozatos feltöltése az internetre

11.2. a közzétett fájlok megnézhetők/hallgathatók online ill. letölthetők

11.3. a podcast-készítő RSS-hez csatolhatja a feltöltött állományt, így arról a klientúra hamar tudomást szerez

12. digitális könyvjelzők

12.1. egy programon belül gyakran használt funkciók vagy az interneten gyakran látogatott oldalak könnyebb elérését szolgálják

12.2. kategóriákba sorolhatók

12.3. lehetnek az egyes számítógéphez kötöttek vagy interneten keresztül bárhonnan elérhetők

13. varázstoll

13.1. számítógéphez csatlakoztatható toll, amely a kézírás digitalizálására szolgál

13.2. a számítógépen fut az eszköz kezelőprogramja, amely az adatokat vektorgrafika formájában tárolja és megjeleníti

13.3. a digitalizált kézírás monitoron azonnal megjeleníthető, szerkeszthető

14. címkézés

14.1. egy internetes anyaghoz (pl. cikkhez) társított különféle címkék jelzik, hogy milyen témákhoz társítható az adott anyag

14.2. azonos témájú anyagok felkutatását segíti

14.3. egy virtuális anyag több címkével is ellátható, így több kategóriába is besorolható

15. virtuális tanulási környezet

15.1. számítógépes programok rendszere, amely hivatalosan a tanulás eszközeként szolgál

15.2. közvetít a tanuló és a tanár ill. a tanuló és a tananyag között, ezáltal a tanulót minden egyéb mellett még a technikától is függővé teszi

15.3. hatékonyan erősíti az internet-függőséget és fokozza az értelem felbomlását

16. Netvibes

16.1. a felhasználó által választott hírforrások friss híreit jeleníti meg egy lapon

16.2. e-mailek érkezéséről tudósít

16.3. ha valaki nem tudja fejét az ablak felé fordítani, akkor megnézheti rajta az időjárást

17. okostelefon

17.1. e-mailek olvasására, internet-használatra alkalmas

17.2. operációs rendszer fut rajta

17.3. rendelkezhetnek saját billentyűzettel vagy érintőképernyővel

18. digitális lábnyom

18.1. egy személy internethasználata (vagy egyéb digitális hálózathoz való csatlakozása) közben keletkező adat, amely a hálózatban később is megtalálható

18.2. lehet szándékolt (pl. blogbejegyzés) vagy szándékolatlan

18.3. birtokában következtetni lehet a hálózat használatának idejére, módjára stb.

19. digitális bevándorlók

19.1. a "digitális bevándorló" a technofil ideológiában olyan személyt jelöl, aki felnőttként tanulta meg a számítógép ill. az internet használatát

19.2. a technofília szerint lassú és nehézkes

19.3. azt is állítják továbbá, hogy egyszerre csak egy dologra képes koncentrálni és külső motivációk alapján cselekszik

20. digitális írástudás

20.1. bizonyos ismeretek és képességek halmazát értik rajta azok, akik a kifejezést használják, nevezetesen:

20.2. 1. a számítógép-használat ill. bizonyos alkalmazások (szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb,) ismeretét

20.3. 2. tájékozódóképességet az interneten

20.4. 3. az online ügyintézés képességét

21. RSS

21.1. bizonyos állományformátumok összessége

21.2. az RSS-t használó weboldalak frissítéseiről informálódni lehet az oldal meglátogatása nélkül

21.3. az RSS-t használó oldalak megjeleníthetők bizonyos weblapokon vagy megfelelő programokkal

22. webergonómia

22.1. annak módszertana, hogyan lehet egy weboldalt az olvasásról és a gondolkodásról immár teljesen leszoktatott felhasználó számára vonzóvá tenni; ennek elemei többek között:

22.2. könnyen megjegyezhető domainnév

22.3. a lényegesnek ítélt elemek vizuális kiemelése

23. webinárium

23.1. internetes szeminárium

23.2. lehet egyirányú, interaktív vagy csoportmunka

23.3. folyhat szóban vagy írásban, programok segítségével kísérhetik képek, videók stb.,

24. social bookmarking

24.1. linkmegosztás

24.2. a közzétett linkekre mutató oldalakról a közzétevő rendszerint rövid információt közöl

24.3. a közzétevő akkor is hozzáfér az általa gyakran látogatott oldalak címéhez, ha nem a saját gépét használja

25. videómegosztó szolgáltatások

25.1. folytonosan tálcán kínálják az újabb és újabb linkeket, így remekül alkalmasak az idő haszontalan eltöltésére

25.2. tárhelyet biztosítanak videók feltöltésére, amelyeket aztán mások is megnézhetnek

25.3. jelszavas feltöltésre is módot adnak, azt a látszatot keltve, hogy így a feltöltött videóval nem lehet visszaélni