ONLINE FOGALOMTÉRKÉP szabadon szerkeszthető digitális egyéni gondolati háló

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ONLINE FOGALOMTÉRKÉP szabadon szerkeszthető digitális egyéni gondolati háló by Mind Map: ONLINE FOGALOMTÉRKÉP szabadon szerkeszthető digitális egyéni gondolati háló

1. A JELENSÉG LEÍRÁSAI

1.1. VIRTUÁLIS VALÓSÁG filozófusok kedvenc paradox, mára kissé divatjamúlt kifejezése

1.1.1. DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK beleszülettek, készség szintű felhasználók; ők a diákjaink és a gyermekeink

1.1.2. DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK mi harmincasok az iskolában tanuljuk és tanítjuk

1.1.3. DIGITÁLIS ÍRÁSTUDATLANOK nem tudják - akarják - használni; mi ritkán látjuk őket az oktatásban

1.1.4. DIGITÁLIS SZAKADÉK bennszülöttek és írástudatlanok között van mi talán egy lépéssel a bennszülöttek után kullogunk

1.1.5. TECHNOFILIA vs TECHNOFOBIA a diákok közömbösek, de használják mert megszokták

1.1.6. DIGITÁLIS LÁBNYOM "in-káb-tel" -paradoxon -szándékolatlan

1.2. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM az öngerjesztő információszerzés posztmodern társadalma

2. ATTITŰDÖK

2.1. EGYÜTTMŰKÖDVE TANULÁS a tudás feladat- és személyiségfüggő közös(ségi) felépítése, kiegészítheti, integrálhatja az egyéni munkát

2.2. "KONNEKTIVIZMUS" - a digitális korszak hálózatos tanulásmodellje a - csatlakozik - elfogad - beépít hármas mentén

2.3. ONLINE "VISELKEDÉS" nick, spam, troll, hejessirass, stb., biztonság, min. 18 szabály

3. WEB 1.0 & WEB 2.0 egymástól "elszigetelt" egyoldalú felhsaználókból közösen továbbalakítók - én még szinte 1.0-s, a diákjaim egyáltalán nem

3.1. KÖZÖSSÉGI PORTÁL - profil - ismerősök - mások ismerősei - az iwiw a miénk

4. MODERN ESZKÖZÖK [NEM CSAK] A PEDAGÓGIÁBAN

4.1. HARDVER

4.1.1. E-BOOK olvasásra, FF e-ink, kevés magyar tartalom

4.1.2. INTERAKTÍV TÁBLA érintésérzékeny, közösen alakítható felület - nincs iránta sok bizalmam

4.1.3. OKOSTELEFON - okosabb, mint a gazdája de már nem telefon- órán mit lehet vele csinálni?

4.2. FELHŐ

4.3. SZOFTVER ÉS ALKALMAZÁS

4.3.1. E-LEARNING vagy VIRTUÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZET tanulást támogató szoftverek rendszerén keresztül történő, gyors, papírkímélő információszerzés

4.3.2. E-PORTFOLIO kényelmes, gyors, de sajátos formája a megszerzett tudásról való beszámolásnak

4.3.3. GOOGLE DOX gyorsabb, de kevésbé kifinomult szövegszerkesztést és -megosztást tesz lehetővé; ilyenek: kisesszé, érettségi szóbeli tétel, állásfoglalás vitában

4.3.4. MICROBLOG 140 karakter, kép, video, hang megosztása: emlékeztetők írása, önfegyelmezés eszköze (nagyon lényegretörőnek kell lenni), nyelvi-helyesírási "újítások"

4.3.5. GAMES csoportos tanulásban felhasnálható interaktív-kreatív játékok, nyelvi feladványok, fejtörők, "táblás" játékok

4.3.6. RSS hírek becsatornázása - tájékozódás, tananyag-kiegészítés, időmegtakarítás céljából

4.3.7. PREZI nem csak prezentáció készítésére, többek között annak illusztrálására is, hogy más nyelveken máshogy is gondolkodnak, a dolgok máshogy függenek össze

5. ONLINE hozzáférhető TANANYAG, szakirodalmak, hangok, képek, vázlatok