Demoralizacja

Arleta Adach

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Demoralizacja by Mind Map: Demoralizacja

1. Inna odmiana demoralizacji: wykolejenie obyczjowe

1.1. Czyli demoralizacja, której nie towarzyszą czyny karalne.

2. Demoralizacja: formy agresji

2.1. Poniżanie, złośliwości czy kpiny

2.2. Wandalizm

2.3. Bicie, znęcanie się

2.4. W skrajnych przypadkach zabójstwo

3. Ważne: Demoralizacja nie jest aktem świadomym

4. Definicja: Stan lub proces charakteryzujący negatywne postawy nieletniego wobec obowiązujących w społeczeństwie norm i zasad postępowania

5. Przykłady: wagary, ucieczki z domu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, kradzieże, włóczenie się godzinami bez celu, wstępowanie do grup przestępczych lub podkultur

6. Konsekwencje demoralizacji:

6.1. Izolacja w społeczeństwie

6.2. Zakład poprawczy

6.3. Więzienie

6.4. Braki w edukacji

6.5. Uszczerbki na zdrowiu