Demoralizacja

Arleta Adach

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Demoralizacja by Mind Map: Demoralizacja

1. Definicja: Stan lub proces charakteryzujący negatywne postawy nieletniego wobec obowiązujących w społeczeństwie norm i zasad postępowania

2. Przykłady: wagary, ucieczki z domu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, kradzieże, włóczenie się godzinami bez celu, wstępowanie do grup przestępczych lub podkultur

3. Inna odmiana demoralizacji: wykolejenie obyczjowe

3.1. Czyli demoralizacja, której nie towarzyszą czyny karalne.

4. Konsekwencje demoralizacji:

4.1. Izolacja w społeczeństwie

4.2. Zakład poprawczy

4.3. Więzienie

4.4. Braki w edukacji

4.5. Uszczerbki na zdrowiu

5. Demoralizacja: formy agresji

5.1. Poniżanie, złośliwości czy kpiny

5.2. Wandalizm

5.3. Bicie, znęcanie się

5.4. W skrajnych przypadkach zabójstwo

6. Ważne: Demoralizacja nie jest aktem świadomym