Modern eszközök Tótka Zsuzsanna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök Tótka Zsuzsanna by Mind Map: Modern eszközök  Tótka Zsuzsanna

1. Digitális bennszülöttek

1.1. kép, hang, videó preferencája

1.2. non-lineáris feldolgozási mód

1.3. információ többféle média által jut el hozzájuk

1.4. szimultán interakció preferenciája

2. Digitális bevándorlók

2.1. Nem "veleszületett" tanárok/szülők generációja

2.2. "nyomdafesték-sovinizmus" (lassú hozzáférés)

2.3. lineáris információfeldolgozás

3. Digitális írástudás

3.1. számítógép, információs és kommunikációs technika hatékony alkalmazása

3.2. könyvtárak használatának készségei

3.3. keresési stratégiák készségei

3.4. információk és információforrások kritikus értékelése

3.5. internet, szoftverek, multimédiás alkalmazások ismerete és hatékony használata

4. Digitális könyvjelzők

4.1. összefoglalás

4.2. projektmunka

4.3. közös linkgyűjtemények, könyvjelzőgyűjtemények létrehozása

5. Digitális tananyag

5.1. letölthető anyagok interaktív táblához

5.2. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)

5.3. képernyőrögzítő programok

5.4. tankönyvcsaládok

6. Blended learning

6.1. Irányított, komplex tanulás

6.2. Felfedezés orientáló

6.3. Virtuális együttműködés

7. eBook

7.1. Mobilitás

7.2. Környezettudatosságra nevelés

7.3. Könnyű hozzáférés az elektronikusan letölthető könyvekhez

8. eLearning

8.1. távoktatás

8.2. online tanulási környezet

8.3. aktív részvétel

9. ePortfólió

9.1. dokumentumok gyűjteménye elektronikusan

9.2. típusok: gyűjteményes, prezentációs, értékelési

9.3. összefoglalók készítése

9.4. fejlesztő értékelést segíti

10. Kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

10.1. Közös tudásanyag létrehozása

10.2. web 2.0 alkalmazások

10.3. Kommunikáció, együttműködés, felelősségtudat fejlesztése

10.4. Virtuális közösségek kollaborációja

11. Prezi

11.1. Online gondolatmegosztás

11.2. Kiselőadásokhoz, referátumokhoz prezentáció készítése

11.3. Könnyen hozzáférhető bárki számára

11.4. http://drprezi.com/

12. Realika

12.1. digitális foglalkozásgyűjtemény

12.2. digitális oktatásszervezési szoftver

12.3. osztályfőnöki óra - embertan fontos kérdéseinek tanítása

13. Virtuális valóság

13.1. számítógépes rendszerekkel előállított mesterséges környezet

13.2. audio-vizuális technikák kiterjesztése

13.3. multiszenzoros tanítás/tanulás

14. Címkézés

14.1. tag, tagging

14.2. kulcsszavakkal feltöltött tartalmak, fájlok címkézése

14.3. fogalmak egyszerre több szempont szerint osztályozhatók

15. Online fogalomtérképek

15.1. holisztikus megközelítési mód

15.2. fogalmak,összefüggések,folyamatok szemléltetése

15.3. gondolatok rendszerezése, megosztása

16. RSS

16.1. blogok, osztályblogok nyomonkövetése

16.2. kalendáriumok megosztása

16.3. iskola híreinek nyomonkövetése

17. Interaktív asztal

17.1. egyszerre több ember képes egy dokumentumon dolgozni - multiuser, multitouch

17.2. finommotorika, nagymotorika fejlesztése

17.3. előre beprogramozott kérdések megoldása

18. Interaktív tábla

18.1. motiváció

18.2. lehető legtöbb érzékszerv bevonása

18.3. multimédia elérése

19. Mobil tanulás

19.1. tértől, időtől független oktatás

19.2. IKT-s eszközök megléte + tartalmas projektek

19.3. játékos tanulásformák

20. Okostelefon

20.1. mobilitás - bluetooth

20.2. szótár

20.3. virtuális dobókocka

20.4. Who is next?

20.5. GPS-es városnézés, geocaching

21. Online játékok

21.1. IKT kompetencia fejlesztése

21.2. motiváció

21.3. társas érintkezés - együttműködés

21.4. ügyességi, logikai, stratégiai játékok - koncentrációs készségek fejlesztése

22. Web 1.0 - Web 2.0

22.1. web 1.0 - főként olvasott web

22.2. web 2.0 - írott-olvasott web, felhasználók egyenértékű tartalomkészítők

22.3. web 2.0 - interaktivitás

22.4. web 2.0 - közösségi tartalom előállítása

23. Wikipédia és wikik

23.1. kooperatív munka

23.2. közösségi tudásbázis létrehozása

23.3. bárki szerkesztheti

23.4. csoportmunka

24. Web 3.0

24.1. integráló szerep

24.2. megbízható és mindent átható web

24.3. mindenki felhasználóvá válik

25. Közösségi oldalak

25.1. ismerősök segítségével ismerősök megtalálása - osztálytársak, osztálylap elkészítése

25.2. fényképek megosztása

25.3. zenék, videók megosztása