Modern eszközök Tótka Zsuzsanna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök Tótka Zsuzsanna by Mind Map: Modern eszközök  Tótka Zsuzsanna

1. Címkézés

1.1. tag, tagging

1.2. kulcsszavakkal feltöltött tartalmak, fájlok címkézése

1.3. fogalmak egyszerre több szempont szerint osztályozhatók

2. Online fogalomtérképek

2.1. holisztikus megközelítési mód

2.2. fogalmak,összefüggések,folyamatok szemléltetése

2.3. gondolatok rendszerezése, megosztása

3. RSS

3.1. blogok, osztályblogok nyomonkövetése

3.2. kalendáriumok megosztása

3.3. iskola híreinek nyomonkövetése

4. Digitális bennszülöttek

4.1. kép, hang, videó preferencája

4.2. non-lineáris feldolgozási mód

4.3. információ többféle média által jut el hozzájuk

4.4. szimultán interakció preferenciája

5. Digitális bevándorlók

5.1. Nem "veleszületett" tanárok/szülők generációja

5.2. "nyomdafesték-sovinizmus" (lassú hozzáférés)

5.3. lineáris információfeldolgozás

6. Digitális írástudás

6.1. számítógép, információs és kommunikációs technika hatékony alkalmazása

6.2. könyvtárak használatának készségei

6.3. keresési stratégiák készségei

6.4. információk és információforrások kritikus értékelése

6.5. internet, szoftverek, multimédiás alkalmazások ismerete és hatékony használata

7. Digitális könyvjelzők

7.1. összefoglalás

7.2. projektmunka

7.3. közös linkgyűjtemények, könyvjelzőgyűjtemények létrehozása

8. Digitális tananyag

8.1. letölthető anyagok interaktív táblához

8.2. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)

8.3. képernyőrögzítő programok

8.4. tankönyvcsaládok

9. Blended learning

9.1. Irányított, komplex tanulás

9.2. Felfedezés orientáló

9.3. Virtuális együttműködés

10. eBook

10.1. Mobilitás

10.2. Környezettudatosságra nevelés

10.3. Könnyű hozzáférés az elektronikusan letölthető könyvekhez

11. eLearning

11.1. távoktatás

11.2. online tanulási környezet

11.3. aktív részvétel

12. ePortfólió

12.1. dokumentumok gyűjteménye elektronikusan

12.2. típusok: gyűjteményes, prezentációs, értékelési

12.3. összefoglalók készítése

12.4. fejlesztő értékelést segíti

13. Interaktív asztal

13.1. egyszerre több ember képes egy dokumentumon dolgozni - multiuser, multitouch

13.2. finommotorika, nagymotorika fejlesztése

13.3. előre beprogramozott kérdések megoldása

14. Interaktív tábla

14.1. motiváció

14.2. lehető legtöbb érzékszerv bevonása

14.3. multimédia elérése

15. Kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

15.1. Közös tudásanyag létrehozása

15.2. web 2.0 alkalmazások

15.3. Kommunikáció, együttműködés, felelősségtudat fejlesztése

15.4. Virtuális közösségek kollaborációja

16. Mobil tanulás

16.1. tértől, időtől független oktatás

16.2. IKT-s eszközök megléte + tartalmas projektek

16.3. játékos tanulásformák

17. Okostelefon

17.1. mobilitás - bluetooth

17.2. szótár

17.3. virtuális dobókocka

17.4. Who is next?

17.5. GPS-es városnézés, geocaching

18. Online játékok

18.1. IKT kompetencia fejlesztése

18.2. motiváció

18.3. társas érintkezés - együttműködés

18.4. ügyességi, logikai, stratégiai játékok - koncentrációs készségek fejlesztése

19. Prezi

19.1. Online gondolatmegosztás

19.2. Kiselőadásokhoz, referátumokhoz prezentáció készítése

19.3. Könnyen hozzáférhető bárki számára

19.4. http://drprezi.com/

20. Realika

20.1. digitális foglalkozásgyűjtemény

20.2. digitális oktatásszervezési szoftver

20.3. osztályfőnöki óra - embertan fontos kérdéseinek tanítása

21. Virtuális valóság

21.1. számítógépes rendszerekkel előállított mesterséges környezet

21.2. audio-vizuális technikák kiterjesztése

21.3. multiszenzoros tanítás/tanulás

22. Web 1.0 - Web 2.0

22.1. web 1.0 - főként olvasott web

22.2. web 2.0 - írott-olvasott web, felhasználók egyenértékű tartalomkészítők

22.3. web 2.0 - interaktivitás

22.4. web 2.0 - közösségi tartalom előállítása

23. Wikipédia és wikik

23.1. kooperatív munka

23.2. közösségi tudásbázis létrehozása

23.3. bárki szerkesztheti

23.4. csoportmunka

24. Web 3.0

24.1. integráló szerep

24.2. megbízható és mindent átható web

24.3. mindenki felhasználóvá válik

25. Közösségi oldalak

25.1. ismerősök segítségével ismerősök megtalálása - osztálytársak, osztálylap elkészítése

25.2. fényképek megosztása

25.3. zenék, videók megosztása