Modern eszközök Győrfi Anita

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök Győrfi Anita by Mind Map: Modern eszközök Győrfi Anita

1. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

1.1. folyamatos értékelés az oktatási folyamat közben

1.2. tét nélküli: nem osztályozott

1.3. tanulók tudásszintjének és képességének felmérése és kiértékelése

2. kollaboratív tanulás vs. egyéni tanulás

2.1. együttműködő közösségben való tanulás

2.2. kollaboratív eszközök: digitális tananyag bázisok, fórum, chat

2.3. nem ellentétek, inkább az egyéni tanulás része a kollaboratív tanulásnak

3. Multitasking

3.1. halmozott médiafogyasztás

3.2. figyelemmegosztás

3.3. több program egy időben

4. Social Bookmarking

4.1. közösségi könyvjelző

4.2. wecímek elmentése, kategorizálása

4.3. lehetőség a linkek megosztására

5. varázstoll

5.1. infra és ultrahangos jeladóval ellátott hagyományos golyóstoll

5.2. felismeri a kézírást, digitalizálja

5.3. egyszerre rögzítés papírra és PC-re

6. virtuális tanulási környezet

6.1. oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere

6.2. tananyag online terjedése

6.3. hátránya: sok más információ van jelen a tanayag mellett

7. virtuális valóság

7.1. számítógépes rendszerekkel előállított mesterséges környezet

7.2. célja a fizikai valóság modellezése

7.3. tanítandó a különböző adatok közti tájékozódás

8. webinárium

8.1. webes felületen elérhető szeminárium

8.2. webkonferencia- virtuális tanteremben

8.3. hozzászólás lehetősége

9. LLL paradigma

9.1. egész életen át tartó tanulás

9.2. formális: iskolai oktatás

9.3. nonformális: öntevékeny, közművelődés jellegű tanulás

9.4. informális: családban, a munkahelyen és a társadalmi területeken végbemenő tanulás

10. interaktív tábla

10.1. aktivizálja a diákokat

10.2. fizikai és kémiai kísérletek bemutatása

10.3. Geogebra használata

11. interaktív asztal

11.1. egyszerre többen dolgozhatnak egy digitális dokumentumon

11.2. hibás válaszok azonnali jelzése

11.3. geometriai szerkesztési feladatok közös megoldása

12. ingerfalók

12.1. egyszerre több dologra figyelés

12.2. internetes kommunikáció alkalmazásai az okatatásban

12.3. sokoldalú ingerhatások rendszerére adott válasz

13. Címkézés

13.1. fogalmak osztályozása egyszerre több szempontból

13.2. internetre feltöltött fájlok megjelölése kulcsszavakkal

13.3. segíti a tájékozódást az interneten közzétett fogalmak között

14. Digitális bennszülött

14.1. gyermek, aki a számítógép, internet világában nőtt fel

14.2. gyors hozzáférés az információkhoz

14.3. kép, hang és videó preferenciája

15. Digitális bevándorló

15.1. tanár, aki emigrál a számítógép világába

15.2. lassú hozzáférés az információhoz

15.3. szöveg preferenciája

16. Digitális lábnyom

16.1. felhasználó online jelenléte után hagyott nyomok

16.2. ez alapján beazonosítható a felhasználó

16.3. lehet: regisztráció egy oldalon, e-mailezés, kommentelés

17. eBook

17.1. gyorsan terjeszthető, olcsó

17.2. szövegen belüli keresési lehetőség

17.3. dokumentumokba épített multimédiás objektumok

18. E-learning

18.1. információs technológiák hatékony felhasználása a tanítási-tanulási folyamat során

18.2. saját időbeosztás szerinti előrehaladás a tanayagban

18.3. rugalmasság, elérhetőség

19. Geotagging

19.1. médiafájlokhoz földrajzi koordináta hozzárendelése

19.2. GPS navigációs rendszeren alapul

19.3. helyszínekhez tananyagot társíthatunk. (pl. pissai ferdetoronyhoz szabadesés anyaga)

20. mikroblog

20.1. periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal

20.2. rövid, egyszerű tartalmakkal operál

20.3. általában szeméyes jellegű

21. netokrácia

21.1. internet

21.2. arisztokrácia

21.3. naprakész információk a világ eseményeiről

22. online fogalomtérkép

22.1. áttekinthető megjelenítés

22.2. képek beszúrása

22.3. kapcsolódások megjelenítése

23. Oversharing

23.1. énfeltárás

23.2. túl sok információ megosztása önmagunkról

23.3. potenciális veszélyforrás

24. Aggregáció

24.1. szoftverfejlesztési fogalom

24.2. osztályok közötti kétirányú kapcsolat

24.3. "rész-egész" kapcsolat

25. technofília-technofóbia

25.1. extrém kapcsolat a technika és a társadalom között

25.2. technofób:technológiától való félelem

25.3. technofil: technikai újdonságok iránti lelkesedés

26. webergonómia

26.1. jól elkészített, áttekinthető weboldal szerkesztése

26.2. iskolák, tanárok honlapján a tananyagok egyszerű megtalálhatósága

26.3. felhasználóbarát felület legyen a diákok számára