Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Skala niedostosowania społecznego (SNS) by Mind Map: Skala niedostosowania społecznego (SNS)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Skala niedostosowania społecznego (SNS)

Nieprzystosowanie rówieśnicze (NK)

Pozwala na określenie w jakim stopniu jednostka identyfikuje się z przeciętnymi normami i wzorami zachowań funkcjonującymi w grupie rówieśniczej

Osoba badana: koledzy

Niedostosowanie społeczne (NS)

Ocena wychowawcy, który ma najpełniejszy obraz zachowania dziecka oraz wyników uzyskiwanych w nauce

Osoba badana: wychowawca

Zachowanie antyspołeczne (ZA)

Nasilenie zachowań antyspołecznych i dezorganizujących prawidłowe i efektywne funkcjonowanie społeczne

Osoba badana: wychowawca

Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych (BP)

Nagromadzenie niekorzystnych czynników biopsychicznych u dziecka, zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, zaburzenia funkcji percepcyjnych i wychowawczych

Osoba badana: wychowawca

Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych (SK)

Stopień nagromadzenia niekorzystnych czynników socjo- kulturowych, w tym te oznaczające ją jako dewiazyjną

Analiza dokumentów

Nieprzystosowanie rodzinne (NR)

Pomiar w jakim stopniu dziecko jest związane z rodziną i w jaki sposób reaguje nieprawidłowo na wymagania roli

Osoba badana: rodzice