Skala niedostosowania społecznego (SNS)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skala niedostosowania społecznego (SNS) by Mind Map: Skala niedostosowania społecznego (SNS)

1. Nieprzystosowanie rówieśnicze (NK)

1.1. Osoba badana: koledzy

2. Niedostosowanie społeczne (NS)

2.1. Osoba badana: wychowawca

3. Zachowanie antyspołeczne (ZA)

3.1. Osoba badana: wychowawca

4. Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych (BP)

4.1. Osoba badana: wychowawca

5. Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych (SK)

5.1. Analiza dokumentów

6. Nieprzystosowanie rodzinne (NR)

6.1. Osoba badana: rodzice