การหาพื้นที่รูป

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การหาพื้นที่รูป by Mind Map: การหาพื้นที่รูป

1. รูปสี่เหลี่ยม

1.1. สี่เหลี่ยมจตุรัส ด้าน คูณ ด้าน

1.2. สี่เหลี่มผืนผ้า กว้าง คูณ ยาว

2. วงกลม

2.1. สูตรการหาเส้นรอบวง สองพาย คูณ R

2.2. สูตรการหาพื้นที่ พาย คูณ อาร์กำลังสอง

3. รูปสามเหลี่ยม

3.1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ สูง คูณ ฐาน

3.2. สามเหลี่ยมหน้าจั่ส เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ สูง คูณ ฐาน