การหาพื้นที่รูป

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การหาพื้นที่รูป by Mind Map: การหาพื้นที่รูป

1. รูปสี่เหลี่ยม

1.1. สี่เหลี่ยมจตุรัส ด้าน คูณ ด้าน

1.2. สี่เหลี่มผืนผ้า กว้าง คูณ ยาว

2. รูปสามเหลี่ยม

2.1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ สูง คูณ ฐาน

2.2. สามเหลี่ยมหน้าจั่ส เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ สูง คูณ ฐาน

3. วงกลม

3.1. สูตรการหาเส้นรอบวง สองพาย คูณ R

3.2. สูตรการหาพื้นที่ พาย คูณ อาร์กำลังสอง