Európa népessége, társadalma

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Európa népessége, társadalma by Mind Map: Európa népessége, társadalma

1. Vallások

1.1. Kereszténység

1.1.1. Protestáns

1.1.2. Katolikus

1.1.3. Orthodox

1.2. Muzulmán

1.3. Zsidó

2. Bevándorlás

2.1. Afrikából

2.2. Ázsiából

3. Történelmi szerepkör

3.1. "nagy földrajzi felfedezések"

3.2. egykori gyarmattartók

3.3. kulturális, tudományos szerep

3.4. gazdasági, kereskedelmi központ

4. Embertípusok

4.1. Északiak

4.2. Déliek

5. Népsűrűség

5.1. Magas: 69,7 fő/km2

5.1.1. Ázsia népsűrűségénél kisebb

5.2. egyenőtlen eloszlás

6. Nyelvek

6.1. indoeurópai nyelvek

6.1.1. szláv

6.1.2. germán

6.1.3. újlatin

6.1.3.1. olasz

6.1.3.2. spanyol

6.2. urál-altaji

6.2.1. török

6.3. finnugor

6.3.1. magyar

7. Népességrobbanás

7.1. az ipari forradalmat követő időszakban

7.2. ma már stagnál a népesség

8. 732 millió fő