Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Епоха дитинства by Mind Map: Епоха дитинства
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Епоха дитинства

Пренатальний період

Гермінальна фаза

Вплив тератогенів Монозиготні близнюки Дизиготні близнюки

Ембріональна фаза

Вплив тератогенів Формуються всі життєві системи дитини Формуються спадкові ознаки

Фетальна фаза

Вплив тератоенів Подальший розвиток і вдосконалення всіх життєвих систем і функції дитини Формуються вродженні ознаки дитини

Вплив тератогенів

Вплив психологічних факторів

Фаза новонародженого

Вплив кесаревого розтину на психіку дитини

Вплив природного способу народження на психіку дитини (за С. Грофом)

Шкала Апгар

Криза новонародженого

Комплекс пожвавлення

Період немовляти

Суперечності психічного розвитку

Соціальна ситуація розвитку

Провідний вид діяльності

новоутворення

Криза 1 року

Період молодшого шкільного віку

Криза 6 (7) років

Суперечності психічного розвитку

Соціальна ситуація розвитку

Провідний вид діяльності

новоутворення

Дошкільний період

Суперечності психічного розвитку

Соціальна ситуація розвитку

Провідний вид діяльності

новоутворення

Шкільна зрілість дошкільнят

Ранній період (переддошкільний)

Суперечності психічного розвитку

Соціальна ситуація розвитку

Провідний вид діяльності

новоутворення

Криза 3-х років