Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring by Mind Map: Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring

1. Det internasjonale finansielle system

2. Mål og virkemidler i pengepolitikken

3. Rentedannelsen i finansmarkeder

4. Penger og pengemultiplikatoren

5. Finans og økonomisk vekst

6. Finansielle kriser

7. Regulering av og tilsyn med finansmarkeder og -institusjoner

8. Internasjonalisering av finansmarkedene, før 1920 og etter 2 verdenskrig

9. Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til i dag

10. Fremveksten av moderne bank- og finansinstitusjoner, 1850-1920