Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring by Mind Map: Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring

Det internasjonale finansielle system

Mål og virkemidler i pengepolitikken

Rentedannelsen i finansmarkeder

Finans og økonomisk vekst

Finansielle kriser

Penger og pengemultiplikatoren

Regulering av og tilsyn med finansmarkeder og -institusjoner

Internasjonalisering av finansmarkedene, før 1920 og etter 2 verdenskrig

Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til i dag

Fremveksten av moderne bank- og finansinstitusjoner, 1850-1920