Anvendt makro

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anvendt makro by Mind Map: Anvendt makro

1. The economic og money,banking and financial markets

1.1. 1.Introduksjon

1.1.1. hvorfor studere det finansielle markedet

1.2. "1/2".Utviklingen av det finansielle markedet

1.2.1. finansielle mellomspillere

1.2.2. regulering av markedet

1.2.3. utviklingen av pengesystemet

1.3. 2.Det finansielle markedet

1.3.1. aksjemarkedet

1.3.1.1. effisient teorie

1.3.1.2. forventnings teori

1.4. 3.Finansielle instutisjoner

1.4.1. påvirkelser av økonomiske faktorer

1.4.2. opphav til finansielle kriser

1.4.2.1. asymetrisk informasjon

1.4.3. bank indusrien-strukturen og konkurransen

1.4.3.1. evolusjonen til bank industrien

1.4.3.2. ulike typer banker

1.4.4. Bank regulasjoner

1.4.4.1. hvordan reguleringer skjermer mot kriser

1.4.4.2. regulasjoner mot asymetrisk informasjon

2. Vern mot kriser

2.1. 4. Bankkrisen i mellomkrigstiden

2.1.1. Fra oppgang til konkurser

2.1.2. Antall banker og omsetning økte dramatisk i krigsperioden

2.1.3. "Vendepunktsfasen"

2.1.3.1. flere banker kom i vansker

2.1.3.2. Bankstøtte politikken legges om

2.2. 8.Deregulering og regimestøtte

2.2.1. Økt grad av innflytelse for sentralbanken

2.2.2. økt liberalisering

2.2.3. oljekrisen 1970

2.2.3.1. Oljekranene til OPEC ble skrudd igjen

2.2.3.2. Kraftig prishopp på oljen

2.2.3.3. "Stagflasjon"

2.2.4. Internasjonalisering av kapitalmarkeder

2.2.4.1. Mye pga. ekspandering og for å møte utenlandske kunder

2.2.4.2. Valutaregulering

2.2.4.2.1. Kapitalressursene strakk ikke til/importerte valuta

2.2.4.2.2. "Bretton woods" avtalen

2.2.5. Deregulering av finansinstutisjoner

2.2.5.1. Valutaregulering,rentepolitikk og kredittpolitikk

2.2.5.2. Sikre styring av kredittvolumet

2.3. 9.Fra liberalisering og vekst til krise

2.3.1. 1983-1987:oppgangstider

2.3.2. 1987-1989: vendepunkt

2.3.3. 1990-1992: Bankkrisen

2.3.4. 1993-1994:Opprydding og avvikling

2.4. 10. finanstilsynet styrkes

2.4.1. 1993: Enda et vendepunkt

2.4.1.1. Rentene sank kraftig

2.4.1.2. Bedret sin økonomiske stilling markant

2.4.2. Styrking av av offentlige tilsyn

2.4.2.1. Økt beskyttelse mot krise

2.4.2.2. Forbygging og beskytte kunder og innskytere