Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей by Mind Map: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих
дітей та їх сімей
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

МОДУЛЬ 2. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей

Тема 3. Організація соціально-педагогічної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та їх сім’ям

1. Проблеми, які виникають у дітей, що мають тяжкі захворювання.

2. Психологічні особливості дітей, які живуть з ВІЛ.

3. Особливості виховання ВІЛ-інфікованих дітей.

4. Психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей.

5. Модель соціально-психологічної допомоги ВІЛ-позитивним дітям та їхнім родинам.

6. Корекція проблем поведінки дітей із тяжкими захворюваннями.

Тема 4. Особливості соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

1. Мета та завдання соціального супроводу сімей, які мають ВІЛ-інфіковану дитину в Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2. Особливості соціального супроводу сім’ї, яка виховує дитину з ВІЛ-інфекцією.

3. Соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в які влаштовано дітей, які живуть з ВІЛ.

МОДУЛЬ 1. Загальні засади соціально-педагогічної роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми

ТЕМА 1. Медичні аспекти догляду й лікування ВІЛ-інфікованих дітей

1. Етіологія та патогенез ВІЛ-інфекції.

2. Шляхи передачі ВІЛ та умови, що їх визначають.

3. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини.

4. Прояви ВІЛ-інфекції у дітей.

5. Діагностика ВІЛ-інфекції у дітей.

6. Медичний нагляд та тривалий догляд за ВІЛ-інфікованими дітьми.

ТЕМА 2. Теоретичні засади соціального захисту ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

1. Загальна характеристика українського законодавства у сфері протидії ВІЛ/СНІДу.

2. Ключові нормативно-правові документи у сфері ВІЛ/СНІДу.

3. Відповідальність за порушення законодавства.