Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей by Mind Map: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих
дітей та їх сімей
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

МОДУЛЬ 2. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей

Тема 3. Організація соціально-педагогічної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та їх сім’ям

1. Проблеми, які виникають у дітей, що мають тяжкі захворювання.

2. Психологічні особливості дітей, які живуть з ВІЛ.

3. Особливості виховання ВІЛ-інфікованих дітей.

4. Психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей.

5. Модель соціально-психологічної допомоги ВІЛ-позитивним дітям та їхнім родинам.

6. Корекція проблем поведінки дітей із тяжкими захворюваннями.

Тема 4. Особливості соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

1. Мета та завдання соціального супроводу сімей, які мають ВІЛ-інфіковану дитину в Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2. Особливості соціального супроводу сім’ї, яка виховує дитину з ВІЛ-інфекцією.

3. Соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в які влаштовано дітей, які живуть з ВІЛ.

МОДУЛЬ 1. Загальні засади соціально-педагогічної роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми

ТЕМА 1. Медичні аспекти догляду й лікування ВІЛ-інфікованих дітей

1. Етіологія та патогенез ВІЛ-інфекції.

2. Шляхи передачі ВІЛ та умови, що їх визначають.

3. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини.

4. Прояви ВІЛ-інфекції у дітей.

5. Діагностика ВІЛ-інфекції у дітей.

6. Медичний нагляд та тривалий догляд за ВІЛ-інфікованими дітьми.

ТЕМА 2. Теоретичні засади соціального захисту ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

1. Загальна характеристика українського законодавства у сфері протидії ВІЛ/СНІДу.

2. Ключові нормативно-правові документи у сфері ВІЛ/СНІДу.

3. Відповідальність за порушення законодавства.