Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей by Mind Map: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

1. МОДУЛЬ 2. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей

1.1. Тема 3. Організація соціально-педагогічної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та їх сім’ям

1.1.1. 1. Проблеми, які виникають у дітей, що мають тяжкі захворювання.

1.1.2. 2. Психологічні особливості дітей, які живуть з ВІЛ.

1.1.3. 3. Особливості виховання ВІЛ-інфікованих дітей.

1.1.4. 4. Психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей.

1.1.5. 5. Модель соціально-психологічної допомоги ВІЛ-позитивним дітям та їхнім родинам.

1.1.6. 6. Корекція проблем поведінки дітей із тяжкими захворюваннями.

1.2. Тема 4. Особливості соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

1.2.1. 1. Мета та завдання соціального супроводу сімей, які мають ВІЛ-інфіковану дитину в Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

1.2.2. 2. Особливості соціального супроводу сім’ї, яка виховує дитину з ВІЛ-інфекцією.

1.2.3. 3. Соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в які влаштовано дітей, які живуть з ВІЛ.

2. МОДУЛЬ 1. Загальні засади соціально-педагогічної роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми

2.1. ТЕМА 1. Медичні аспекти догляду й лікування ВІЛ-інфікованих дітей

2.1.1. 1. Етіологія та патогенез ВІЛ-інфекції.

2.1.2. 2. Шляхи передачі ВІЛ та умови, що їх визначають.

2.1.3. 3. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини.

2.1.4. 4. Прояви ВІЛ-інфекції у дітей.

2.1.5. 5. Діагностика ВІЛ-інфекції у дітей.

2.1.6. 6. Медичний нагляд та тривалий догляд за ВІЛ-інфікованими дітьми.

2.2. ТЕМА 2. Теоретичні засади соціального захисту ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

2.2.1. 1. Загальна характеристика українського законодавства у сфері протидії ВІЛ/СНІДу.

2.2.2. 2. Ключові нормативно-правові документи у сфері ВІЛ/СНІДу.

2.2.3. 3. Відповідальність за порушення законодавства.