העליה הראשונה (1903-1881)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
העליה הראשונה (1903-1881) by Mind Map: העליה הראשונה (1903-1881)

1. הקשיים במושבות

2. הברון רוטשילד ושילטון הפקידים

3. 1900- העברת הטיפול במושבות ליק"א

4. מצב כלכלי קשה

5. פוגרומים

6. משטר עויין

7. הגשמת הרעיון הציוני

8. עוינות השלטון הטורקי

9. תנאים פיזיים קשים

10. קשיים כלכליים

11. רכש אדמות, הקים בתי-ספר ומוסדות ציבוריים

12. המתיישבים היו שכירים ותלויים לחלוטין בפקידים שנהלו את המושבות

13. המתיישבים מורדים בברון ובפקידיו

14. סגירת מפעלים מפסידים

15. מתן הלוואות לאיכרים

16. צמצום הכרמים ועידוד חקלאות תבואה

17. העברת תעשיית היין לניהול עצמי

18. הקמת חוות סג'רה להכשרה חקלאית

19. העברת ניהול המושבות לידי המתיישבים

20. מאפייני העולים

21. הסיבות לעליה הראשונה

22. ארצות המוצא- מזרח אירופה(בעיקר רוסיה ורומניה), ותימן

23. דתיים

24. בעלי משפחות

25. בני המעמד הבינוני

26. קנו את האדמות בכספם