IKT eszközök a matematika oktatásában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT eszközök a matematika oktatásában by Mind Map: IKT eszközök a matematika oktatásában

1. multitasking

1.1. A monoton, algoritmikus számolások feldobhatóak egy kis zenehallgatással.

1.2. Feladat: a Belga együttes Matek című számának meghallgatása, a dalszöveg követése a www.zeneszoveg.hu honlapon, matematikai tartalom kiszűrése, lejegyzetelése.

1.3. A koncentrálás és figyelemfenntartás fejlesztéséhez.

2. Interaktív tábla

2.1. Függvényábrázoláshoz koordináta-rendszer kivetítése, így ez gyors, pontos, és nem kell a felrajzolással bajlódni.

2.2. Vetélkedők szerkesztése.

2.3. Színes kréta helyett varázstoll, mindig rendelkezésre áll.

3. Realika

3.1. Az óra színesebbé tétele illusztrációkkal, animációkkal, filmekkel, modellekkel.

3.2. Saját, egyedi foglalkozás szerkesztése.

3.3. Tanár-diák közti online kommunikáció segítése.

4. Prezi

4.1. Különböző egyenletmegoldások menetének szemléltetése.

4.2. A matematikatudomány történeti fejlődésének bemutatása.

4.3. Év eleji közérdekű információk felvázolása: mivel fogunk foglalkozni, követelmények, stb.

5. geocaching

5.1. Osztálykiránduláson egy tárgy megkeresése. (Sok gyerek rendelkezik már GPS-es telefonnal.)

5.2. Távolságok becslése, mértékegységek átváltásának gyakorlása.

5.3. A gömb geometriájának tanítása, gömbi koordináták.

6. geotagging

6.1. Városi, megyei, országos versenyeken készült fényképek hozzárendelése a helyszínhez, iskola honlapján való megosztás.

6.2. Gyűjtsünk az internetről híres matematikusok fényképeit, és rendeljük hozzá születési helyük koordinátáit!

6.3. Fotónapló készítése a tanulmányi kirándulásról.

7. mobil tanulás

7.1. A tananyagból kimaradó érdekességek megtanítása.

7.2. A tanulói érdeklődésnek megfelelően lehet alakítani.

7.3. A feladatok megoldása közben az IKT eszközök használatának elsajátítása.

8. webergonómia

8.1. Hierarchikus felépítés átlátása.

8.2. Lényegi információk kiszűrése szövegből, anélkül, hogy az egészet el kellene olvasni.

8.3. Honlapkészítés elsajátítása.

8.4. A jó matematikus lusta - egyszerűségre törekvés: gyors megoldás, minél kevesebb szóval való vázlatírás.

9. konnektivizmus

9.1. Lényegének szemléltetése gráfokkal.

9.2. Házi feladat: logikai feladvány osztály szintű megfejtése, mindenkinél csak részletinformációk vannak. Együttműködés fejlesztése. Célja, osszuk meg az információt, ne csak magunknak tartogassuk.

9.3. Az is aktivizálódik, aki órán nem mer szerepelni, ezáltal sikerélményhez jut, vagyis nő a motivációja, mely által sokkal jobb eredményt érhet el a tárgyból.

10. Wikipédia és wiki

10.1. Kislexikon szerkesztése a tanult fogalmakból.

10.2. Tankönyvi tartalom kiegészítéséhez, gyors keresést tesz lehetővé, nem kell az összes tankönyvet végiglapozni.

10.3. Egymás munkáinak ellenőrzése, felülbírálása.

11. online fogalomtérképek

11.1. Paraméteres egyenlet megoldásához vezető lépések ábrázolása, az összes lehetőség számbavétele.

11.2. Geometriában a szerkesztési feladatok diszkutálásához.

11.3. Dolgozatra való felkészüléshez, összefoglaláshoz.

12. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

12.1. A diákok előmenetelének folyamatos ellenőrzésére jó, gyors kiértékelést tesz lehetővé.

12.2. Egyszerre lehet aktivizálni minden tanulót.

12.3. Összefoglalás előtt felmérhető vele, mely anyagrészekre kell helyezni a hangsúlyt.

13. podcasting

13.1. Feladatsorozatok megosztása a tanulókkal.

13.2. Valószínűségszámításban kísérletek bemutatása (dobókocka, fej vagy írás, kártya). Lássák, hogy a relatív gyakoriság a valószínűség körül ingadozik.

13.3. Érdekes videók megosztása, pl. Mindentudás Egyeteme.

14. digitális tananyag

14.1. Különböző matematikai oktatóprogramok használata.

14.2. Játszva tanulás.

14.3. Versenyhelyzet gyakorlása. Sikerélmény szerzés. Próbáld meg legyőzni a gépet, vagy a társadat!

15. eLearning

15.1. Kiegészítő feladatlapok feltöltése, melyek a diákok feladatgyűjteményében nem találhatóak meg.

15.2. A dolgozatokról készült statisztikák és daigramok megosztása, mely alapján szélesebb képet kaphatnak eredményükről.

15.3. Szakkörre járóknak versenyfeladatok megadása.

16. ePortfólió

16.1. Középiskolában a geometria tananyagrész elsajátításának figyelemmel követése több éven át.

16.2. Interdiszciplináris ismeretekhez való felhasználás. Pl. földrajz és matematika: Készítsünk térképet az iskola területéről!

16.3. Iskolai, otthoni, egyéni és csoportos munka fényképes dokumentálásához.

17. Online játékok

17.1. Képességfejlesztés bármely korosztálynak.

17.2. Érettségire való felkészüléshez.

17.3. Főként otthoni gyakorlásra, szerethetőbbé válik a tantárgy.

18. mikroblog

18.1. Definíciók, tételek jegyzéke.

18.2. Képletgyűjtemény.

18.3. Feladatmegoldás gondolatmenetének megtárgyalása.

19. közösségi portál

19.1. Projektmunkában szereplő csoportok külön profillal rendelkezzenek, ide írják projektnaplójukat, elért eredményeiket, és töltsék fel fényképeiket.

19.2. A tanár az osztály profilján könnyen feltüntetheti a házi feladatokat.

19.3. Iskolán kívül egyszerű segítségnyújtás a feladatban elakadtaknak.

20. kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

20.1. Kollaboratív mellett: osztályon belül csapatversenyek szervezése, segíti az együttműködést.

20.2. Kollaboratív mellett: mindenki az erősségének megfelelően tud feladatot választani.

20.3. Egyéni munka mellett: Gyakorló feladatoknál nagyon fontos, hogy először egyedül gondolkodjunk rajtuk, így juthatunk el az AHA-élményhez.

21. RSS

21.1. A diákok és tanárok érdekes weboldalakat oszthatnak meg egymással, mely hasznára válhat a többieknek is.

21.2. A tanár figyelemmel tudja követni a csoportmunkák menetét.

21.3. Az iskolában folyó hírek figyelemmel követése.

22. okostelefon

22.1. Gyors információszerzést tesz lehetővé, akár a tanár is rákereshet olyan tartalomra, melyet hirtelen nem tud megválaszolni.

22.2. Az órán való munka dokumentálása, és megosztása.

22.3. Angol nyelven matematikát tanulók az ismeretlen szavakra okostelefon használatával egyből rá tudnak keresni, így nem kell mázsás szótárat maguknál hordani.

23. Google dokumentumok

23.1. Handout gyors megosztása.

23.2. A csoportos házi dolgozat, projektfeladat egyszerre szerkeszthető mindenki által.

23.3. Tanári és tanulói kiselőadás megszerkesztése - prezentáció készítése.

23.4. Oktató által készített űrlap alapján a diákok véleményezhetik a munkáját.

24. Google Art Project

24.1. Keressünk olyan műalkotást, melyben szerepel az aranymetszés.

24.2. Gyűjtsük össze minél több mű címét, melyben szabályos alakzatokat, testeket vélünk felfedezni. Ezeket nevezzük is meg.

24.3. Keressünk matematikai ellentmondásokat a képekben.

25. videómegosztó szolgáltatások

25.1. Kínai szorzás technikájának bemutatása YouTube-ról.

25.2. Diákok kiselőadásának visszanézése.

25.3. Tanulók által készített kisfilmek megosztása, majd kielemzése.