Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. blended learning

1.1. egyéni tanulás elősegítése

1.2. differenciálás, egyénreszabottság

1.3. külön feladatok (tehetségeseknek, érdeklődöknek, lemaradóknak)

1.4. érdekességek

1.5. tesztek, fogalomtár, tananyagmegosztás

2. cybermobbing

2.1. csoportmunka

2.2. közös projektek

2.3. diákok tevékenységeinek nyomonkövetése (a valós és virtuális térben egyaránt)

2.4. beszélgetés a témáról, netikett

3. ingerfalók

3.1. IKT-s eszközök tudatos pedagógiai alkalmazása

3.2. a figyelem megosztásának hatékony, értelmes alkalmazása, annak fejlesztése

3.3. komplex tanórák, szemléltetés és feladatok

4. közösségi portál

4.1. közös online tanulás (tananyagelemek, cikkek, könyvek megosztása, ajánlása, csoportmunka, projekt)

4.2. közösségépítés (osztályoldal)

4.3. kapcsolattartás

5. LLL-paradigma

5.1. web 2.0, IKT-s eszközök használatával az igény kialakítása

5.2. önálló tanulás (otthoni feladatok, érdekességek, cikkek)

5.3. egymástól tanulás (csoportmunka, projekt)

5.4. motiváció

5.5. egyéni sajátosságokra szabott tevékenységek

6. digitális írástudás

6.1. virtuális tanulási környezet kialakítása

6.2. web 2.0-ás alkalmazások, IKT-s eszközök

6.3. motiválás, érdeklődés felkeltése

6.4. kreatív feladatok

6.5. projekt, csoportmunka

7. felhő

7.1. tananyagelemek megosztása

7.2. közösen szerkesztett/szerkeszthető tartalmak tárolása

7.3. közös tartalmak szimultán szerkesztése

8. MS Touch Pack

8.1. készségfejlesztés

8.2. ráhangolás, motiváció

8.3. térlátás fejlesztése

8.4. biogeográfiai sajátosságok szemléltetése, megfigyelése

9. videomegosztó szolgáltatás

9.1. iskolában kivitelezhetetlen kísérletek bemutatása

9.2. szemléltető videofilmek megtekintése

9.3. saját video készítése és megosztása egymással adott témáról, projekten belül

9.4. kirándulás során készített videok megosztása

10. virtuális tanulási környezet

10.1. sulinet

10.2. sulipad

10.3. exe-learningben létrehozott tesztek, tananyaggyűjemények

11. multitasking

11.1. a tanórákon modern eszközökkel történő szemléltetés, gyakoroltatás

11.2. a különböző eszközök kombinálása

11.3. komplex feladatok

12. Realika

12.1. kísérletek, animációk bemutatása, szemléltetés

12.2. kísérletek csoportmunkában történő értelmezése

12.3. diákok számára hasznos elemek házi feladatokhoz, csoportmunkához, projekthez, kiselőadásokhoz

13. podcasting

13.1. kísérletek, érdekességek megosztása

13.2. önálló tanuláshoz segítségnyújtás, ajánlások

13.3. "sulihírek" készítése, megosztása

13.4. "osztálynapló" pl. kirándulásokról, egyéb közös programokról készült videók gyűjtése, megosztása

14. oversharing

14.1. kapcsolattartás

14.2. közösségépítés

14.3. érdekes hírek, cikkek, kísérletek megosztása

15. Netvibes

15.1. adott témában digitális tartalmak gyűjtése

15.2. a közösen gyűjtött tartalmak tárolása, megoszthatósága

15.3. verseny pl. ki tud többet gyűjteni az adott témában

16. mobil tanulás

16.1. tájékozódási verseny

16.2. város-, és terepismereti verseny

16.3. QR-kódos játék

16.4. növény- és állathatározás

17. webergonómia

17.1. a diákok megismertetése a "jó weblap" kritériumaival informatika órán

17.2. példák "jó és rossz" weblapokról

17.3. osztály honlapjának elkészítése, szerkesztése

17.4. az iskolai és tanári honlapok webergonomikusan való elkészítése, azzá tétele

18. konnektivizmus

18.1. IKT-s eszközök használata a tanórákon (pl. közös jegyzetkészítés, blog, stb)

18.2. virtuális tanulási környezet kialakítása, használata (közösen szerkeszthető tartalmak pl. tételkidolgozás, fórum)

18.3. közös, egymástól tanulás a virtuális térben

19. internetbiztonság

19.1. beszélgetés a diákokkal a témáról

19.2. olyan honlapok, források, programok bemutatása, melyeket tisztán és biztonságosan használhatnak

19.3. a "védekezési" lehetőségek ismertetése

20. geotagging, geocaching

20.1. kirándulásokon tájékozódás

20.2. vetélkedők

20.3. kirándulások helyszíneinek gyűjtése képekkel

21. interaktív asztal

21.1. animációk, feladatok csoportos megoldása

21.2. közösen készített rajzok, vázlatok, gondolattérképek

21.3. projektben felhasználható elemek készítése közösen

22. okostelefon

22.1. fogalom keresési vetélkedő

22.2. adott témában fotók, videok készítése, gyűjtése, megosztása

22.3. növény-, állatmeghatározás

23. mikroblog

23.1. házi feladatok megoldása (csoportmunka)

23.2. verseny pl. adott idő alatt minél több információ gyűjtése adott témában

23.3. érdekes, hasznos tartalmak megosztása

24. digitális szakadék/digitális esélyegyenlőség

24.1. web 2.0-ás, IKT-s eszközök használata az órákon

24.1.1. gyakoroltatás, szemléltetés

24.1.2. csoportmunka, projekt, amelyeknek digitális termék a végeredménye

24.1.3. játékok, animációk

24.2. iskolai időn kívüli lehetőség biztosítása a számítógépekhez való hozzáféréshez (pl. szakkör, )

25. digitális tananyag

25.1. digitális tananyagtartalmak (pl. sulinet) órán való bemutatása (szemléltetés, gyakoroltatás)

25.2. digitális tananyagszerkesztés (egyénileg, csoportban; sulinet,exe-learning)

25.3. virtuális tanulási környezet kialakítása, szerkesztése