Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. cybermobbing

1.1. csoportmunka

1.2. közös projektek

1.3. diákok tevékenységeinek nyomonkövetése (a valós és virtuális térben egyaránt)

1.4. beszélgetés a témáról, netikett

2. ingerfalók

2.1. IKT-s eszközök tudatos pedagógiai alkalmazása

2.2. a figyelem megosztásának hatékony, értelmes alkalmazása, annak fejlesztése

2.3. komplex tanórák, szemléltetés és feladatok

3. közösségi portál

3.1. közös online tanulás (tananyagelemek, cikkek, könyvek megosztása, ajánlása, csoportmunka, projekt)

3.2. közösségépítés (osztályoldal)

3.3. kapcsolattartás

4. LLL-paradigma

4.1. web 2.0, IKT-s eszközök használatával az igény kialakítása

4.2. önálló tanulás (otthoni feladatok, érdekességek, cikkek)

4.3. egymástól tanulás (csoportmunka, projekt)

4.4. motiváció

4.5. egyéni sajátosságokra szabott tevékenységek

5. digitális írástudás

5.1. virtuális tanulási környezet kialakítása

5.2. web 2.0-ás alkalmazások, IKT-s eszközök

5.3. motiválás, érdeklődés felkeltése

5.4. kreatív feladatok

5.5. projekt, csoportmunka

6. videomegosztó szolgáltatás

6.1. iskolában kivitelezhetetlen kísérletek bemutatása

6.2. szemléltető videofilmek megtekintése

6.3. saját video készítése és megosztása egymással adott témáról, projekten belül

6.4. kirándulás során készített videok megosztása

7. multitasking

7.1. a tanórákon modern eszközökkel történő szemléltetés, gyakoroltatás

7.2. a különböző eszközök kombinálása

7.3. komplex feladatok

8. podcasting

8.1. kísérletek, érdekességek megosztása

8.2. önálló tanuláshoz segítségnyújtás, ajánlások

8.3. "sulihírek" készítése, megosztása

8.4. "osztálynapló" pl. kirándulásokról, egyéb közös programokról készült videók gyűjtése, megosztása

9. oversharing

9.1. kapcsolattartás

9.2. közösségépítés

9.3. érdekes hírek, cikkek, kísérletek megosztása

10. mobil tanulás

10.1. tájékozódási verseny

10.2. város-, és terepismereti verseny

10.3. QR-kódos játék

10.4. növény- és állathatározás

11. webergonómia

11.1. a diákok megismertetése a "jó weblap" kritériumaival informatika órán

11.2. példák "jó és rossz" weblapokról

11.3. osztály honlapjának elkészítése, szerkesztése

11.4. az iskolai és tanári honlapok webergonomikusan való elkészítése, azzá tétele

12. internetbiztonság

12.1. beszélgetés a diákokkal a témáról

12.2. olyan honlapok, források, programok bemutatása, melyeket tisztán és biztonságosan használhatnak

12.3. a "védekezési" lehetőségek ismertetése

13. interaktív asztal

13.1. animációk, feladatok csoportos megoldása

13.2. közösen készített rajzok, vázlatok, gondolattérképek

13.3. projektben felhasználható elemek készítése közösen

14. okostelefon

14.1. fogalom keresési vetélkedő

14.2. adott témában fotók, videok készítése, gyűjtése, megosztása

14.3. növény-, állatmeghatározás

15. digitális szakadék/digitális esélyegyenlőség

15.1. web 2.0-ás, IKT-s eszközök használata az órákon

15.1.1. gyakoroltatás, szemléltetés

15.1.2. csoportmunka, projekt, amelyeknek digitális termék a végeredménye

15.1.3. játékok, animációk

15.2. iskolai időn kívüli lehetőség biztosítása a számítógépekhez való hozzáféréshez (pl. szakkör, )

16. blended learning

16.1. egyéni tanulás elősegítése

16.2. differenciálás, egyénreszabottság

16.3. külön feladatok (tehetségeseknek, érdeklődöknek, lemaradóknak)

16.4. érdekességek

16.5. tesztek, fogalomtár, tananyagmegosztás

17. felhő

17.1. tananyagelemek megosztása

17.2. közösen szerkesztett/szerkeszthető tartalmak tárolása

17.3. közös tartalmak szimultán szerkesztése

18. MS Touch Pack

18.1. készségfejlesztés

18.2. ráhangolás, motiváció

18.3. térlátás fejlesztése

18.4. biogeográfiai sajátosságok szemléltetése, megfigyelése

19. virtuális tanulási környezet

19.1. sulinet

19.2. sulipad

19.3. exe-learningben létrehozott tesztek, tananyaggyűjemények

20. Realika

20.1. kísérletek, animációk bemutatása, szemléltetés

20.2. kísérletek csoportmunkában történő értelmezése

20.3. diákok számára hasznos elemek házi feladatokhoz, csoportmunkához, projekthez, kiselőadásokhoz

21. Netvibes

21.1. adott témában digitális tartalmak gyűjtése

21.2. a közösen gyűjtött tartalmak tárolása, megoszthatósága

21.3. verseny pl. ki tud többet gyűjteni az adott témában

22. konnektivizmus

22.1. IKT-s eszközök használata a tanórákon (pl. közös jegyzetkészítés, blog, stb)

22.2. virtuális tanulási környezet kialakítása, használata (közösen szerkeszthető tartalmak pl. tételkidolgozás, fórum)

22.3. közös, egymástól tanulás a virtuális térben

23. geotagging, geocaching

23.1. kirándulásokon tájékozódás

23.2. vetélkedők

23.3. kirándulások helyszíneinek gyűjtése képekkel

24. mikroblog

24.1. házi feladatok megoldása (csoportmunka)

24.2. verseny pl. adott idő alatt minél több információ gyűjtése adott témában

24.3. érdekes, hasznos tartalmak megosztása

25. digitális tananyag

25.1. digitális tananyagtartalmak (pl. sulinet) órán való bemutatása (szemléltetés, gyakoroltatás)

25.2. digitális tananyagszerkesztés (egyénileg, csoportban; sulinet,exe-learning)

25.3. virtuális tanulási környezet kialakítása, szerkesztése