Vörösmarty Mihály: A vén cigány

A vén cigány

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vörösmarty Mihály: A vén cigány by Mind Map: Vörösmarty Mihály:  A vén cigány

1. Költészetének egyik legutolsó darabja.

2. 1854-ben írta.

3. A vers jelenet kerete egy kocsmai italozás.

4. Új nyelv, új képalkotás jellemzi.

5. Egy őrült versének vélték.

6. Megkésett a befogadása.

7. Bordal hagyományához kötődik.

8. A verset kétfajta típus jellemzi a köznapiság és a pátosz.

9. Két stílus összekeveredése.

10. Három féle Vihar mintázódik ebben a versben egymásre.

11. A refrémben mindig van E / 3 alakú felszólító igealak.