Bruk av MS OneNote i undervisningen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bruk av MS OneNote i undervisningen by Mind Map: Bruk av MS OneNote i undervisningen

1. Struktur og studieteknikk

1.1. Nyttig i skolearbeidet

1.2. Få elevene i gang?

1.3. Gode innføringsvideoer

1.4. Eksempel

2. Deling i OneNote

2.1. 1. Sette opp Live-konto og opprette mapper

2.2. 2. Lage nye delte eller synkroniserte notatblokker

2.3. 3. Åpne delt notatblokk

3. Pedagogisk?

3.1. Lærer kan dele ressurser i ON

3.2. Knyttet til prosjekt?

3.3. ON som "nav" i fagarbeidet gjennom året?