Написання дипломної роботи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Написання дипломної роботи by Mind Map: Написання дипломної роботи

1. Набір теоретичного матеріалу

2. Обрання теми

3. Затвердження теми дипломної роботи

3.1. Визначення напрямку дослідження (актуальність теми)

3.1.1. Висунення гіпотези

3.1.1.1. Визначення мети, завдання

4. Підбір відповідних методик дослідження

4.1. Підготовка матеріалів для проведення емпіричного дослідження

4.1.1. Збір результатів емпіричного дослідження

4.1.1.1. Обробка отриманих даних

4.1.1.1.1. Аналіз результатів

5. Співвіднесення результатів емпіричного та теоретичного досліджень

5.1. Написання висновків

6. Оформлення дипломної работи