Maud van Loon OAO 3F

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Maud van Loon OAO 3F by Mind Map: Maud van Loon OAO 3F

1. Ad 2

1.1. POP's periode

1.2. Verslag over mijn functioneren

2. Ad 1

2.1. Mindmap maken

3. Ad 4

3.1. Mijn mening over artikel, mijn reflecteren

3.2. feedback op verslag medestudent

3.3. artikel

4. Ad 3

4.1. Feedback geven op starrts medestudent

4.2. Feedback ontvangen op starrts van medestudent met verslag

5. Plan van aanpak stap 1 en 2

6. plan van aanpak stap 4 en 5