Modern eszközök a pedagógiában

Create a checklist for your next festival and add your favorite bands and their stages

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. digitális bennszülöttek

1.1. ingerfalók

1.1.1. egyszerre több inger hatékony feldolgozása

1.1.2. információéhség

1.1.3. szórakozás

1.2. multitasking

1.2.1. osztott figyelem

1.2.2. párhuzamos munkavégzés

1.2.3. hatékonyság

1.3. technofília

1.3.1. blended learning

1.3.1.1. digitális tananyag

1.3.1.1.1. IKT kompetencia fejlesztése

1.3.1.1.2. innovativitás

1.3.1.1.3. vizualitás

1.3.1.2. virtuális tanulási környezet

1.3.1.2.1. online viselkedéskultúra

1.3.1.2.2. oktatást és tanulást támogató szoftverek

1.3.1.2.3. tanár-diák kommunikáció hatékonyságának növelése

1.3.1.2.4. szövegértési kompetencia mint előfeltétel és fejlesztési terület

1.3.1.2.5. pedagógus feladata a tanulási környezet fejlesztése, a diákok motiválása, nem a közvetlen tudásközvetítés

1.3.1.2.6. differenciált, individualizált oktatás

1.3.1.3. hagyományos és online oktatási módszerek kombinálása

1.3.1.4. digitális kompetencia fejlesztése

1.3.1.5. hagyományos órák kiegészítése vizuális, audiovizuális elemekkel

1.3.2. technikai újítások keresése

1.3.3. gyakorlatorientáltság

1.3.4. technológiai újítások pozitív felfogása

1.3.5. információs társadalom

1.3.5.1. posztindusztriális társadalom

1.3.5.2. ismeretterületek közti mobilitás

1.3.5.3. információ termelése és megosztása

1.3.5.4. kritikai gondolkodás fejlesztésének fontossága

1.4. gyors hozzáférés az információkhoz

1.5. vizualitás

1.6. azonnali megerősítés

2. digitális bevándorlók

2.1. technofóbia

2.1.1. technológia és félelem összekapcsolása

2.1.2. antiutopizmus

2.1.3. konzervativizmus

2.1.4. hagyományos oktatási eszközök előnyben részesítése

2.2. lineáris információszervezés

2.3. inkább verbális tanulás

2.4. lassabb tempó

3. web 2.0

3.1. közösségi portál

3.1.1. virtuális közösség

3.1.2. személyes adatok veszélyeztetettsége

3.1.3. kapcsolattartás

3.1.4. programszervezés

3.2. kollaboratív tanulás

3.2.1. digitális könyvjelzők

3.2.1.1. könnyű és gyors eligazodás a világhálón

3.2.1.2. mappákba szervezés - szervezési és rendszerezési képesség fejlesztése

3.2.1.3. összefoglalásban, projektmunkákban, kutatómunkában való használhatóság

3.2.2. interaktív tábla

3.2.2.1. vizualitás, audiovizualitás

3.2.2.2. motiváló, változatos, szórakoztató, élményszerű órák

3.2.2.3. tanóra mozgalmassá, interaktívvá tétele

3.2.2.4. konstruktivista pedagógia

3.2.3. mikroblog

3.2.3.1. rövid üzenetek: tömör megfogalmazás, lényegkiemelés tanítása

3.2.3.2. véleménynyilvánításra való használhatóság

3.2.3.3. azonnali visszajelzés

3.2.3.4. órai tweet-elés (pl nyelvórán)

3.2.4. prezi

3.2.4.1. nem-lineáris felépítésű prezentációk készítése

3.2.4.2. kreativitás fejlesztése

3.2.4.3. tanulói kiselőadásban való hasznosíthatóság

3.2.5. online fogalomtérképek

3.2.5.1. gondolkodás strukturálásának fejlesztése

3.2.5.2. szókincsfejlesztés

3.2.5.3. szövegfeldolgozás

3.2.5.4. ráhangolódási szakaszban előzetes ismeretek előhívása

3.2.5.5. új ismeretek rendszerezése

3.2.5.6. RJR-modell - konstruktivista pedagógia

3.2.6. wikipédia és wikik

3.2.6.1. csoportos munkavégzés támogatása

3.2.6.2. kutatómunka

3.2.6.3. forráselemzés

3.2.6.4. tananyag összefoglalása

3.2.7. együttműködésen alapuló közösségi tanulás

3.2.8. közös felelősség

3.2.9. csoportok és szerepek felosztásának fontossága

3.2.10. kommunikáció, kooperáció és empátia fejlesztése

3.2.11. folyamatos interakció

3.3. videomegoszó szolgáltatások

3.3.1. saját készítésű filmek, zenék megosztásának lehetősége

3.3.2. kreativitás

3.3.3. nyelvtanításban kiejtés fejlesztése

3.4. közösség

3.5. megosztás

3.6. kommunikáció demokratizálódása

4. internetbiztonság

4.1. digitális lábnyom

4.1.1. letöltés

4.1.2. e-mail

4.1.3. kommentelés

4.2. tűzfal

4.3. antivírus szoftverek

4.4. megelőző biztonsági megoldások

4.5. az internet adekvát használata

5. LLL paradigma

5.1. szervezet, intézmény helyett a tanuló a középpontban

5.2. a tanulás tanítása

5.3. a folyton változó viszonyokhoz való alkalmazkozás képessége