Modern eszközök az oktatásban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök az oktatásban by Mind Map: Modern eszközök az oktatásban

1. Virtuális valóság

1.1. szimulált helyzetek segítik a tanulást

1.2. kreatív gondolkodásra ösztönző feladatok

1.3. több képi elem jeleníthető meg az órán

2. blended learning

2.1. mindenki talál benne kedvére való tanulási formát

2.2. az órai internetes feladatokat otthon hagyományos feldatokkal ki lehet egészíteni (és fordítva)

2.3. a diákok különböző módszerekkel tanulnak meg dolgozni

3. Digitális bennszülöttek

3.1. a mai diákok nagyrésze

3.2. Fenntartások nélkül használják a modern technológiákat

3.3. a mai diákok akár a tanár segítségére is lehetnek, közösen találhatnak rá új módszertani eszközökre

4. Digitális bevándorlók

4.1. a kezdő tanárok nagyrésze

4.2. még néha nehézséget okoz, de már viszonylag jól boldogulnak a modern technológiával

4.3. folyamatos tanulás és nyitottság jellemző rájuk

5. Digitális tananyag

5.1. Digitális könyvjelzők

5.1.1. a diákok megoszthatják egymással olvasmányélményeiket

5.1.2. a tanár tudja követni, ki hol tart az olvasmányokban

5.1.3. interneten elérhető tananyag

5.2. Virtuális tanulási környezet

5.2.1. Iskolán kívüli könnyű kommunikációt tesz lehetővé

5.2.2. tanárokkal és diákokkal is megkönnyíti a kommunikációt

5.2.3. könnyen megoszthatják egymással az információt

5.2.4. E-learning

5.2.4.1. fórumokon tudnak a diákok beszélgetni

5.2.4.2. ide közvetlenül fel tudják tölteni a házi feladatot

5.2.4.3. online teszteken tudnak gyakorolni

5.2.4.4. Projekt

5.2.4.4.1. Együttműködést igényel a diákoktól

5.2.4.4.2. hosszabb távon kell munkákat megtervezniük és összehangolniuk

5.2.4.4.3. diákcentrikus feladatok, a tanár szerepe csökken

5.3. Wikipédia és wikik

5.3.1. a diákok közösen szerkeszthetnek wikit

5.3.2. már létező wikikből tudnak tájékozódni

5.3.3. egymás munkáját tudják értékelni, javítani

6. Interaktív tábla

6.1. könnyen elérhető képek

6.2. órán videót tudunk bemutatni

6.3. online feladatokat tud végezni együtt a csoport

7. Google dokumentumok

7.1. közösen szerkeszthető online történetek pl. nyelvgyakorlásra

7.2. otthonról is könnyebben lehet csoportban dolgozni

7.3. mindenki számára biztosítja a feladatban való részvételt

8. Kollaboratív tanulás

8.1. nyelvórákon a diákok tudnak egymásnak segíteni, egymást tanítani

8.2. szükségessé teszi, hogy a tanulók egymáshoz is beszéljenek az adott nyelven

8.3. részben függetleníti a tanulókat a tanártól

9. Közösségi portál

9.1. közösségi portálon lehet egy kurzusnak saját oldala, ahol információt tudnak egymással közölni a tanulók

9.2. közelebb áll a mai diákokhoz, szívesebben kommunikálnak itt a tanárral is

9.3. könnyen megosztható minden információ, kép, hanganyag és videó egy helyen

10. Mikroblog

10.1. egy kurzusról lehet mikroblogon keresztül információt közölni, a tanulók folyamatosan értesülhetnek az újdonságokról

10.2. a diákok is szerkeszthetnek ilyet, egy órához kapcsolódó projekt részeként

10.3. gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé

11. Mobil tanulás

11.1. a diákok nincsenek az iskolához kötve, akár telefonjuk segítségével is tudnak tanulni

11.1.1. Okostelefon

11.1.1.1. az internet könnyen elérhetővé vált, így bárhonnan tudnak a tanulók interneten keresztül elérhető tananyaggal foglalkozni

11.1.1.2. e-mailben vagy más ingyenes szolgáltatásokon keresztül tudnak kommunikálni, együttműködni, segíteni egymásnak

11.1.1.3. a telefonra letölthető alkalmazások között találhatunk szótárat, fordítót, nyelvi játékokat is

11.2. meggyorsítja a kommunikációt, könnyebben tudnak reagálni egy kurzussal kapcsolatos hírre, kérésre

11.3. lehetővé teszi, hogy egy időben több dologgal foglalkozzanak, köztük tanulással is

11.3.1. Multitasking

11.3.1.1. a mai technológia segítségével a diákok nincsenek az iskolához kötve, pl. utazás közben is tudnak tanulni

11.3.1.2. egyszerre tudnak különböző tantárgyakból fejlődni, illetve különböző kompetenciákat fejleszteni

11.3.1.3. a legegyszerűbb programokat is (pl evés, tévézés) össze lehet kötni valamilyen oktatási céllal (pl az ételek vagy a nézett műsor leírása más nyelven)

12. Online fogalomtérképek

12.1. a diákok együtt is szerkeszthetik egy témával kapcsolatban

12.2. órán, interaktív táblán is felhasználható, pl brainstorming-hoz

12.3. a diákok otthoni feladatként is használhatják, pl egy téma rendszerezéséhez, dolgozatra készüléshez

13. Online játékok

13.1. sok online játék fejleszt nyelvi készségeket

13.2. órán és otthon is játszhatóak

13.3. kontextusba helyezett szótanulás

14. Online viselkedéskultúra

14.1. fontos ahhoz, hogy a diákok jól tudjanak online együtt dolgozni

14.2. az online eszközök oktatásának részét képezi

14.3. segíti a diákok közötti, a tanár és diákok közötti és az idegenekkel való kommunikációt is

15. Podcasting

15.1. a diákok az őket érdeklő témákban rendszeresen tájékozódhatnak

15.2. a diékok is tudnak saját podcast-ot készíteni, ami közös munkára és alapos felkészülésre ösztönzi őket

15.3. mások által (család, barátok) is követhető a tanulási folyamat

16. Prezi

16.1. közösen szerkeszthető, könnyen megosztható

16.2. több lehetőséget kínál, mint a Power Point

16.3. kíváló eszköz előadások gyakorlásához, szóbeli kompetenciák fejlesztéséhez

17. RSS

17.1. a tanulók akár tanári blogokat is követhetnek

17.2. otthoni feladat lehet célnyelvű blogok és hírportálok követése

17.3. a diákok saját iskolai életükkel kapcsolatos blogot is létrehozhatnak, amit az osztály tagjai egy olvasó segítségével követnek

18. Videómegosztó szolgáltatások

18.1. hasznos idegennyelvű videókat találhatunk pl a Youtube-on

18.2. a diákok feltölthetik saját készítésű videóikat

18.3. Könnyen elérhető, tárolható, órán interaktív táblán is bemutatható