Modern eszközök az oktatásban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök az oktatásban by Mind Map: Modern eszközök az oktatásban

1. Digitális bennszülöttek

1.1. a mai diákok nagyrésze

1.2. Fenntartások nélkül használják a modern technológiákat

1.3. a mai diákok akár a tanár segítségére is lehetnek, közösen találhatnak rá új módszertani eszközökre

2. Google dokumentumok

2.1. közösen szerkeszthető online történetek pl. nyelvgyakorlásra

2.2. otthonról is könnyebben lehet csoportban dolgozni

2.3. mindenki számára biztosítja a feladatban való részvételt

3. Kollaboratív tanulás

3.1. nyelvórákon a diákok tudnak egymásnak segíteni, egymást tanítani

3.2. szükségessé teszi, hogy a tanulók egymáshoz is beszéljenek az adott nyelven

3.3. részben függetleníti a tanulókat a tanártól

4. Közösségi portál

4.1. közösségi portálon lehet egy kurzusnak saját oldala, ahol információt tudnak egymással közölni a tanulók

4.2. közelebb áll a mai diákokhoz, szívesebben kommunikálnak itt a tanárral is

4.3. könnyen megosztható minden információ, kép, hanganyag és videó egy helyen

5. Mikroblog

5.1. egy kurzusról lehet mikroblogon keresztül információt közölni, a tanulók folyamatosan értesülhetnek az újdonságokról

5.2. a diákok is szerkeszthetnek ilyet, egy órához kapcsolódó projekt részeként

5.3. gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé

6. Mobil tanulás

6.1. a diákok nincsenek az iskolához kötve, akár telefonjuk segítségével is tudnak tanulni

6.1.1. Okostelefon

6.1.1.1. az internet könnyen elérhetővé vált, így bárhonnan tudnak a tanulók interneten keresztül elérhető tananyaggal foglalkozni

6.1.1.2. e-mailben vagy más ingyenes szolgáltatásokon keresztül tudnak kommunikálni, együttműködni, segíteni egymásnak

6.1.1.3. a telefonra letölthető alkalmazások között találhatunk szótárat, fordítót, nyelvi játékokat is

6.2. meggyorsítja a kommunikációt, könnyebben tudnak reagálni egy kurzussal kapcsolatos hírre, kérésre

6.3. lehetővé teszi, hogy egy időben több dologgal foglalkozzanak, köztük tanulással is

6.3.1. Multitasking

6.3.1.1. a mai technológia segítségével a diákok nincsenek az iskolához kötve, pl. utazás közben is tudnak tanulni

6.3.1.2. egyszerre tudnak különböző tantárgyakból fejlődni, illetve különböző kompetenciákat fejleszteni

6.3.1.3. a legegyszerűbb programokat is (pl evés, tévézés) össze lehet kötni valamilyen oktatási céllal (pl az ételek vagy a nézett műsor leírása más nyelven)

7. Podcasting

7.1. a diákok az őket érdeklő témákban rendszeresen tájékozódhatnak

7.2. a diékok is tudnak saját podcast-ot készíteni, ami közös munkára és alapos felkészülésre ösztönzi őket

7.3. mások által (család, barátok) is követhető a tanulási folyamat

8. Prezi

8.1. közösen szerkeszthető, könnyen megosztható

8.2. több lehetőséget kínál, mint a Power Point

8.3. kíváló eszköz előadások gyakorlásához, szóbeli kompetenciák fejlesztéséhez

9. RSS

9.1. a tanulók akár tanári blogokat is követhetnek

9.2. otthoni feladat lehet célnyelvű blogok és hírportálok követése

9.3. a diákok saját iskolai életükkel kapcsolatos blogot is létrehozhatnak, amit az osztály tagjai egy olvasó segítségével követnek

10. Videómegosztó szolgáltatások

10.1. hasznos idegennyelvű videókat találhatunk pl a Youtube-on

10.2. a diákok feltölthetik saját készítésű videóikat

10.3. Könnyen elérhető, tárolható, órán interaktív táblán is bemutatható

11. Virtuális valóság

11.1. szimulált helyzetek segítik a tanulást

11.2. kreatív gondolkodásra ösztönző feladatok

11.3. több képi elem jeleníthető meg az órán

12. blended learning

12.1. mindenki talál benne kedvére való tanulási formát

12.2. az órai internetes feladatokat otthon hagyományos feldatokkal ki lehet egészíteni (és fordítva)

12.3. a diákok különböző módszerekkel tanulnak meg dolgozni

13. Digitális bevándorlók

13.1. a kezdő tanárok nagyrésze

13.2. még néha nehézséget okoz, de már viszonylag jól boldogulnak a modern technológiával

13.3. folyamatos tanulás és nyitottság jellemző rájuk

14. Digitális tananyag

14.1. Digitális könyvjelzők

14.1.1. a diákok megoszthatják egymással olvasmányélményeiket

14.1.2. a tanár tudja követni, ki hol tart az olvasmányokban

14.1.3. interneten elérhető tananyag

14.2. Virtuális tanulási környezet

14.2.1. Iskolán kívüli könnyű kommunikációt tesz lehetővé

14.2.2. tanárokkal és diákokkal is megkönnyíti a kommunikációt

14.2.3. könnyen megoszthatják egymással az információt

14.2.4. E-learning

14.2.4.1. fórumokon tudnak a diákok beszélgetni

14.2.4.2. ide közvetlenül fel tudják tölteni a házi feladatot

14.2.4.3. online teszteken tudnak gyakorolni

14.2.4.4. Projekt

14.2.4.4.1. Együttműködést igényel a diákoktól

14.2.4.4.2. hosszabb távon kell munkákat megtervezniük és összehangolniuk

14.2.4.4.3. diákcentrikus feladatok, a tanár szerepe csökken

14.3. Wikipédia és wikik

14.3.1. a diákok közösen szerkeszthetnek wikit

14.3.2. már létező wikikből tudnak tájékozódni

14.3.3. egymás munkáját tudják értékelni, javítani

15. Interaktív tábla

15.1. könnyen elérhető képek

15.2. órán videót tudunk bemutatni

15.3. online feladatokat tud végezni együtt a csoport

16. Online fogalomtérképek

16.1. a diákok együtt is szerkeszthetik egy témával kapcsolatban

16.2. órán, interaktív táblán is felhasználható, pl brainstorming-hoz

16.3. a diákok otthoni feladatként is használhatják, pl egy téma rendszerezéséhez, dolgozatra készüléshez

17. Online játékok

17.1. sok online játék fejleszt nyelvi készségeket

17.2. órán és otthon is játszhatóak

17.3. kontextusba helyezett szótanulás

18. Online viselkedéskultúra

18.1. fontos ahhoz, hogy a diákok jól tudjanak online együtt dolgozni

18.2. az online eszközök oktatásának részét képezi

18.3. segíti a diákok közötti, a tanár és diákok közötti és az idegenekkel való kommunikációt is