Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖTLETEK by Mind Map: ÖTLETEK

1. digitális könyvjelzők

1.1. anyagok gyűjtése

1.1.1. tanár által

1.1.2. diákok által

1.2. tananyag összefoglalása dolgozathoz, nyelvvizsgához

1.3. csoportos projektmunkához segítség

2. virtuális tanulási környezet

2.1. digitális tananyag

2.1.1. pl. SDT

2.1.1.1. hatalmas anyag/szöveggyűjtemény

2.1.1.2. szövegértési felafatok

2.1.1.3. szókincsfejlesztés különböző területeken

2.1.2. anyagok órai feldolgozása

2.1.3. otthoni tanulás

2.2. eLearning

2.2.1. tananyagok elérhetővé tétele

2.2.2. kapcsolat a tanárok-diákok között

2.2.3. diákok beadandóinak feltöltése

2.3. ePortfólió

2.3.1. nyelvtudás igazolása

2.3.1.1. nyelvvizsgák

2.3.1.2. nyeviskolák, nyelvtanárok

2.3.1.3. dolgozatok, fogalmazások

2.3.2. nyelvvizsgához szükséges anyagok összegyűjtése

2.3.3. összes/hasznos/kiemelt anyagok gyűjtése, rendszerezése

2.4. webinárium

2.4.1. távoktatás

2.4.1.1. anyanyelvi beszélők!

2.4.2. csoportmunka

3. eBook

3.1. tanult nyelen íródott szépirodalom olvasása

3.2. szövegek elemzése

3.2.1. pl. több helyen szereplő szavak keresése, jelentés meghatározása a környezetükből

3.3. "eTankönyvek"

4. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

4.1. dolgozatok, tesztek

4.2. diákok által készített tesztek

4.3. gyors szavazás

4.3.1. tanulámyi kirándulással kapcsolatban

4.3.2. tankönyvek kiválsztása

4.3.3. időpontegyeztetés

4.3.4. témák kiválasztása

5. Google

5.1. Art Project

5.1.1. kultúra átadása, színesítheti:

5.1.1.1. tanár órai munkáját

5.1.1.2. diák kiselőadását

5.1.2. szókincsfejlesztés

5.1.2.1. művészetekkel kapcsolatos szavak

5.1.2.2. életrajz

5.1.2.3. képleírások

5.1.2.4. személyleírások

5.2. dokumentumok

5.2.1. órai jegyzetelés (közösen)

5.2.2. csoportmunka

5.2.3. házi feladat szerkesztése

6. interaktív

6.1. asztal

6.1.1. csoportmunka

6.1.2. projektmunka

6.1.3. közös vázlat

6.1.4. közös gondolattérkép

6.2. tábla

6.2.1. órai munka

6.2.1.1. színesítése

6.2.1.2. könnyítése

6.2.1.3. gyorsítása

6.2.1.4. diákok - tanárok

6.2.1.5. rengeteg lehetőség

7. közösségi portálok

7.1. tanult idegen nyelvű posztok ("netes szleng" megismerése)

7.1.1. olvasása

7.1.2. fordítása

7.2. ismerkedés, levelezés anyanyelvűekkel

7.3. csoport, osztály egy helyen

7.3.1. kommunikáció

7.3.2. együttműködés

7.3.3. információ

7.3.4. közösség építés

8. Microsoft Touch Pack

8.1. Microsoft Blackboard

8.1.1. játékos szókincsfejlesztés

8.1.1.1. színek

8.1.1.2. irányok

8.2. segítség projektek, plakátok tervezéséhez

9. mikroblog

9.1. idegennyelvű blogok olvasása

9.2. saját blog írása idegen nyelven

9.2.1. egyénileg

9.2.2. csoportosan

9.2.2.1. pl. kirándulásról

9.3. csoportmunka segítése

9.3.1. rövid információk megosztása távolról is

10. Netvibes

10.1. (kezdőlap)

10.1.1. pályázatok

10.1.2. intézmény, csoport hírei

10.1.3. oldalak, tananyagok tematikus gyűjtése

11. online

11.1. fogalomtérképek

11.1.1. órai vázlat, jegyzetelés

11.1.1.1. tanár

11.1.1.2. diákok

11.1.2. összefoglalás dolgozat előtt

11.1.2.1. pl. szókincs

11.1.3. órai feladat

11.1.3.1. egyénileg készített fogalomtérképek kicserélése és értelmezése

11.2. játékok

11.2.1. órai tanulás (kikapcsolódással)

11.2.2. otthoni gyakorlás

11.2.3. egyénileg vagy csoportosan

12. podcasting

12.1. videómegosztó szolgáltatások

12.1.1. oktató videók

12.1.2. idgennyelvű filmek

12.1.3. saját videók készítése

12.2. (audio!video fájlok megosztása)

12.2.1. hallott szöveg értése

12.2.1.1. autentikus és változatos nyelvi anyagok!

12.2.1.2. versek

12.2.1.3. rádió

12.2.1.4. videók, filmek

12.2.2. kiejtés fejlesztése

12.2.3. szókincsfejlesztés

13. Prezi

13.1. tanár órai vázlata

13.2. diákok kiselőadása

13.3. konferenciák, versenyek

14. projekt

14.1. nyelvvizsga tételek kidolgozása

14.2. verseny

14.3. kiállítás

14.3.1. pl. plakátok készítése

14.3.1.1. történelem

14.3.1.2. kultúra

14.3.1.3. grammatikai összefoglalók

15. Varázstoll

15.1. (digitális) vázlat, jegyzet készítése

15.2. prezentációhoz segítség

15.3. csoportmunka

16. Realika

16.1. szövegértés feladatok

16.2. fordítás

16.3. szókincsfejlesztés

16.3.1. biológia

16.3.2. matematika

16.3.3. kémia

16.3.4. fizika

17. Wikipédia és wikik

17.1. anyaggyűjtés

17.2. szócikkek létrehozása

17.3. anyanyelvű és idegennyelvű oldalak összehasonlítása ugyanabban a témában

17.4. kritikai szemlélet, forráselemzés