Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖTLETEK by Mind Map: ÖTLETEK

1. interaktív

1.1. asztal

1.1.1. csoportmunka

1.1.2. projektmunka

1.1.3. közös vázlat

1.1.4. közös gondolattérkép

1.2. tábla

1.2.1. órai munka

1.2.1.1. színesítése

1.2.1.2. könnyítése

1.2.1.3. gyorsítása

1.2.1.4. diákok - tanárok

1.2.1.5. rengeteg lehetőség

2. mikroblog

2.1. idegennyelvű blogok olvasása

2.2. saját blog írása idegen nyelven

2.2.1. egyénileg

2.2.2. csoportosan

2.2.2.1. pl. kirándulásról

2.3. csoportmunka segítése

2.3.1. rövid információk megosztása távolról is

3. Netvibes

3.1. (kezdőlap)

3.1.1. pályázatok

3.1.2. intézmény, csoport hírei

3.1.3. oldalak, tananyagok tematikus gyűjtése

4. online

4.1. fogalomtérképek

4.1.1. órai vázlat, jegyzetelés

4.1.1.1. tanár

4.1.1.2. diákok

4.1.2. összefoglalás dolgozat előtt

4.1.2.1. pl. szókincs

4.1.3. órai feladat

4.1.3.1. egyénileg készített fogalomtérképek kicserélése és értelmezése

4.2. játékok

4.2.1. órai tanulás (kikapcsolódással)

4.2.2. otthoni gyakorlás

4.2.3. egyénileg vagy csoportosan

5. podcasting

5.1. videómegosztó szolgáltatások

5.1.1. oktató videók

5.1.2. idgennyelvű filmek

5.1.3. saját videók készítése

5.2. (audio!video fájlok megosztása)

5.2.1. hallott szöveg értése

5.2.1.1. autentikus és változatos nyelvi anyagok!

5.2.1.2. versek

5.2.1.3. rádió

5.2.1.4. videók, filmek

5.2.2. kiejtés fejlesztése

5.2.3. szókincsfejlesztés

6. Varázstoll

6.1. (digitális) vázlat, jegyzet készítése

6.2. prezentációhoz segítség

6.3. csoportmunka

7. Realika

7.1. szövegértés feladatok

7.2. fordítás

7.3. szókincsfejlesztés

7.3.1. biológia

7.3.2. matematika

7.3.3. kémia

7.3.4. fizika

8. Wikipédia és wikik

8.1. anyaggyűjtés

8.2. szócikkek létrehozása

8.3. anyanyelvű és idegennyelvű oldalak összehasonlítása ugyanabban a témában

8.4. kritikai szemlélet, forráselemzés

9. digitális könyvjelzők

9.1. anyagok gyűjtése

9.1.1. tanár által

9.1.2. diákok által

9.2. tananyag összefoglalása dolgozathoz, nyelvvizsgához

9.3. csoportos projektmunkához segítség

10. virtuális tanulási környezet

10.1. digitális tananyag

10.1.1. pl. SDT

10.1.1.1. hatalmas anyag/szöveggyűjtemény

10.1.1.2. szövegértési felafatok

10.1.1.3. szókincsfejlesztés különböző területeken

10.1.2. anyagok órai feldolgozása

10.1.3. otthoni tanulás

10.2. eLearning

10.2.1. tananyagok elérhetővé tétele

10.2.2. kapcsolat a tanárok-diákok között

10.2.3. diákok beadandóinak feltöltése

10.3. ePortfólió

10.3.1. nyelvtudás igazolása

10.3.1.1. nyelvvizsgák

10.3.1.2. nyeviskolák, nyelvtanárok

10.3.1.3. dolgozatok, fogalmazások

10.3.2. nyelvvizsgához szükséges anyagok összegyűjtése

10.3.3. összes/hasznos/kiemelt anyagok gyűjtése, rendszerezése

10.4. webinárium

10.4.1. távoktatás

10.4.1.1. anyanyelvi beszélők!

10.4.2. csoportmunka

11. eBook

11.1. tanult nyelen íródott szépirodalom olvasása

11.2. szövegek elemzése

11.2.1. pl. több helyen szereplő szavak keresése, jelentés meghatározása a környezetükből

11.3. "eTankönyvek"

12. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

12.1. dolgozatok, tesztek

12.2. diákok által készített tesztek

12.3. gyors szavazás

12.3.1. tanulámyi kirándulással kapcsolatban

12.3.2. tankönyvek kiválsztása

12.3.3. időpontegyeztetés

12.3.4. témák kiválasztása

13. Google

13.1. Art Project

13.1.1. kultúra átadása, színesítheti:

13.1.1.1. tanár órai munkáját

13.1.1.2. diák kiselőadását

13.1.2. szókincsfejlesztés

13.1.2.1. művészetekkel kapcsolatos szavak

13.1.2.2. életrajz

13.1.2.3. képleírások

13.1.2.4. személyleírások

13.2. dokumentumok

13.2.1. órai jegyzetelés (közösen)

13.2.2. csoportmunka

13.2.3. házi feladat szerkesztése

14. közösségi portálok

14.1. tanult idegen nyelvű posztok ("netes szleng" megismerése)

14.1.1. olvasása

14.1.2. fordítása

14.2. ismerkedés, levelezés anyanyelvűekkel

14.3. csoport, osztály egy helyen

14.3.1. kommunikáció

14.3.2. együttműködés

14.3.3. információ

14.3.4. közösség építés

15. Microsoft Touch Pack

15.1. Microsoft Blackboard

15.1.1. játékos szókincsfejlesztés

15.1.1.1. színek

15.1.1.2. irányok

15.2. segítség projektek, plakátok tervezéséhez

16. Prezi

16.1. tanár órai vázlata

16.2. diákok kiselőadása

16.3. konferenciák, versenyek

17. projekt

17.1. nyelvvizsga tételek kidolgozása

17.2. verseny

17.3. kiállítás

17.3.1. pl. plakátok készítése

17.3.1.1. történelem

17.3.1.2. kultúra

17.3.1.3. grammatikai összefoglalók