Hukum Tajwid

Hukum Bacaan, Cara Bacaan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hukum Tajwid by Mind Map: Hukum Tajwid

1. Contoh Kalimah

2. Mad Jaiz Munfasil

2.1. Hukum Bacaan

2.1.1. Apabila bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam dua perkataan berlainan.

2.2. Cara Bacaan

2.2.1. Dibaca panjang 4/5/6 harkat

2.3. Contoh Kalimah

2.3.1. بِمَا أُنْزِلَ

3. Mad Badal

3.1. Hukum Bacaan

3.1.1. Badal (pengganti) kerana merupakan pengganti dari hamzah yang dihilangkan.

3.2. Cara Bacaan

3.2.1. Diabaca panjang 2 harkat

3.3. Contoh Kalimah

3.3.1. اُوْتُوْا

4. Mad Sillah

4.1. Mad Silah Qosirah

4.1.1. Hukum Bacaan

4.1.1.1. Ha dhomir bertemu huruf mad di akhir kalimah.

4.1.2. Cara Bacaan

4.1.2.1. Dibaca psnjang 2 harkat

4.1.3. Contoh Kalimah

4.2. Mad Silah Thowilah

4.2.1. Hukum Bacaan

4.2.1.1. Apabila ha dhomir bertemu dengan huruf mad dan hamzah

4.2.2. Cara Bacaan

4.2.2.1. Dibaca panjang 2/4/6 harkat

5. Qalqalah

5.1. Hukum Bacaan

5.1.1. Membaca huruf-huruf qalqalah dengan cara tebal dan memantul dengan tekanan yang kuat.

5.2. Cara Bacaan

5.2.1. Qalqalah Sughra (huruf sukun): Cara membacanya perlukan getaran suara membalik yang kecil/tipis.

5.2.2. Qalqalah Kubra (qalqalah yang mati kerena diwaqafkan): Cara membacanya dengan membalik yang lebih jelas dan kuat.

5.3. Contoh Kalimah

5.3.1. ﻴَﻄْﻤَﻌُﻮﻥَ, ﻋَﻟَﻖٍ

6. Hukum Nun dan Mim Syiddah

6.1. Hukum Bacaan

6.1.1. Wajib dibaca ghunnah ( ْغُنَّة )/dengung pada huruf tersebut.

6.2. Cara Bacaan

6.3. Contoh Kalimah

6.3.1. Membunyikan sambil mendengung sebanyak 2 harkat.

6.3.2. مِنَ اْلجِنَّةِ وَالنَّاسِ

7. Mad Wajib Muttasil

7.1. Hukum Bacaan

7.1.1. Apabila bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu perkataan yang sama.

7.2. Cara Bacaan

7.2.1. Dibaca panjang 5 harkat

7.3. Contoh Kalimah

7.3.1. جَاۤءَ

8. Bacaan Huruf Ra

8.1. Tafkhim

8.1.1. Hukum Bacaan

8.1.1.1. Pembacaannya disertai denan gerakan bibir agak ke hadapan.

8.1.2. Cara Bacaan

8.1.2.1. -

8.1.3. Contoh Kalimah

8.1.3.1. رُحَمَاءِ

8.2. Tarqiq

8.2.1. Hukum Bacaan

8.2.1.1. Pembacaannya nipis

8.2.2. Cara Bacaan

8.2.3. Contoh Kalimah

8.2.3.1. تَجْرِيْ

8.3. Tafkhim & Tarqiq

8.3.1. Hukum Bacaan

8.3.1.1. Huruf yang bersukun, huruf isti'la. Maka ra dibaca tebal.

8.3.2. Cara Bacaan

8.3.2.1. Melafazkan ra sukun, bibir agak ke hadapan

8.3.3. Contoh Kalimah

8.3.3.1. بِحِرْص