Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typ dokumentu by Mind Map: Typ dokumentu

1. Písomný dokument

1.1. učebnica

1.2. noviny

1.3. výskumná správa

2. Obrazový dokument

2.1. schéma

2.2. mapa

2.3. technický výkres

3. Zvukový dokument

3.1. gramofónová platna

3.2. magnetofónové pásky

3.3. audio-CD

4. Audiovizuálny dokument

4.1. videodokument

4.2. film

4.3. diafón

5. Multimediálny dokument

5.1. interaktívna encyklopédia

5.2. multimediálna prezentácia