PLANNING EN TAFELGROEPEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PLANNING EN TAFELGROEPEN by Mind Map: PLANNING EN TAFELGROEPEN

1. PLANNING

1.1. maken en bijhouden

1.1.1. papieren agenda

1.1.2. digitaal

1.1.2.1. google

1.1.2.2. ...

1.1.2.3. inzetbaarheid sociale media?

1.1.3. wie als contactpersoon?

1.2. hoe

1.2.1. deadlines

1.2.2. toetsen

1.2.3. huiswerk

1.3. groot op bord

1.3.1. deadlines

1.3.2. toetsen

1.4. klassikaal / gesprek

2. huiswerk

2.1. groepjes

2.1.1. wanneer niet?

2.1.1.1. wat houdt tegen?

2.1.2. wanneer wel?

2.1.2.1. wat stimuleert

2.2. klassikaal

2.2.1. pijn <--> plezier

2.2.1.1. bijhouden

3. TAFELGROEPEN

3.1. groepjes

3.1.1. kenmerken tafelgroepjes voor positieve werksfeer

3.2. genummerde hoofden

3.2.1. nieuwe indeling maken

3.2.2. indeling doorschuiven andere groep

3.2.3. sterke en zwakke punten indeling bijschrijven

3.2.4. doorschuiven

3.2.5. verbetervoorstellen

3.3. afvaardiging en mentor kiezen

3.4. nieuwe groepen

3.4.1. valkuilen

3.4.2. kwaliteiten

3.4.3. afspraken maken

4. EXTRA

4.1. Basten, frisbieen

4.2. telefoonboom