Методологічні основи акмеології

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методологічні основи акмеології by Mind Map: Методологічні основи акмеології

1. акмеологічні моделі та технології

1.1. вербальні

1.2. аналітичні

1.3. структурно-функціональні

2. методологічні підходи

2.1. комплексний підхід

2.2. системний підхід

2.3. суб’єктивний підхід

3. принципи наукового дослідження в акмеології

3.1. принцип розвитку

3.2. принцип детермінізму

3.3. принцип гуманізму

4. Діагностичні методи в акмеології

4.1. Загальні

4.1.1. тест

4.1.2. спостереження

4.2. Специфічні

4.2.1. акмеологічний аналіз

4.2.2. акмеограма