Методологічні основи акмеології

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методологічні основи акмеології by Mind Map: Методологічні основи акмеології

1. Діагностичні методи в акмеології

1.1. Загальні

1.1.1. тест

1.1.2. спостереження

1.2. Специфічні

1.2.1. акмеологічний аналіз

1.2.2. акмеограма

2. акмеологічні моделі та технології

2.1. вербальні

2.2. аналітичні

2.3. структурно-функціональні

3. методологічні підходи

3.1. комплексний підхід

3.2. системний підхід

3.3. суб’єктивний підхід

4. принципи наукового дослідження в акмеології

4.1. принцип розвитку

4.2. принцип детермінізму

4.3. принцип гуманізму