Board Meeting - jak odpalić?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Board Meeting - jak odpalić? by Mind Map: Board Meeting - jak odpalić?

1. 1. Pomiar satysfakcji uczestników

1.1. Notowanie wypowiedzi

1.2. Można naklejać karteczki: zielone/ czerwone: magnesy, rury

1.3. Przed Board Meetingiem

1.4. Dziękować za czerwone

1.4.1. Bo to znaczy, że ludzie Ci ufają

1.5. Nie dawać celów, bo b. szybko wszystko będzie na zielono

1.6. Wykres z trendem satysfakcji

2. Data zapisu, problem, przyczyna, rozwiązanie, odpowiedzialny, termin, status.

3. Agenda

3.1. Czas trwania

3.2. Zasady

3.3. Kiedy

3.4. Obecni

3.5. Przed spotkaniem

3.6. Plan spotkania

4. Jak się zabrać i inne wskazówki

4.1. Można odpalić w godzinę

4.1.1. Na easy flipie

4.1.2. Determinacja lidera

4.2. Doskonalimy, minimum 6 miesięcy

4.3. Ustawić ludzi w półokręgu

4.4. Dawać mazak uczestnikom aby to oni pisali

4.5. Życzyć udanego dnia na koniec

5. Co powinien zawierać Board Meeting?

5.1. 2. Cel - Wynik - Kaizen

5.1.1. Odwołanie się do wsaźników

5.1.2. Zapis problemów

5.2. 3. Powrót do zadań z poprzednich spotkań

6. Tablica

6.1. Miejsce do badania satysfakcji z pracy

6.1.1. Jak Wam się wczoraj pracowało?

6.1.2. Wizualizacja tegoż

6.2. Wyniki pracy w procesie

6.2.1. Czerwone - zielone

6.2.2. Cel - Wynik - Kaizen

6.2.2.1. Definicje

6.2.2.1.1. Nazwa wskaźnika, cel, formuła liczenia, co wpływa na wskaźnik, aktualizacja: kto, kiedy

6.2.2.2. Wykresy

6.2.2.2.1. Wynikają z kaskadowania

6.2.2.2.2. Przenosimy je w osi poziomej każdego dnia

6.2.2.3. Rozwiązywanie problemów

7. Prowadzący BM

7.1. Namawia do rowiązywania problemów

7.2. Prowadzi zespół do faktów

8. Feedback

8.1. Każdy BM kończy się feedbackiem 1 na 1 (w wykonaniu obserwatora, najczęściej przełożonego)

8.2. Lista feedbackowa

8.3. Dać ocenianemu arkusz

8.4. Codziennie

9. Zdalny Board Meeting

9.1. Excell jako narzędzie

9.1.1. Podświetlanie na czerwono/ zielono wskaźńików

9.1.2. Ustalenia

9.1.3. Ankieta satysfakcji

9.1.4. Problemy i rozwiązania

9.2. System do spotkań zdalnych (Teams, Zoom itp)

9.3. Wyciszanie tych, którzy aktualnie nie zabierają głosu

9.4. Włączanie kamerek