Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Naturfag by Mind Map: Naturfag
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Naturfag

Informationssøgning og - indsamling

Lego NXT er et godt redskab til dataopsamling. Eleverne kan tage NXT'en med i felten og måle temperaturer, lås, pH-værdier, hastighed, lyd mv.

Menneskets samspil med naturen

Pasco er et avanceret redskab til dataopsamling

Den nære omverden

Produktion og formidling

Arbejdsmåder og tankegange

Analyse

Kommunikation, videndeling og samarbejde

Google Docs kan bruges til dokument-udveksling mellem elever og lærer. Eleverne kan skrive i de samme dokumenter og dele deres færdige produkter med læreren.

Den nære omverden

Idéer til formidlingsformer og rum, hvor it opkvalificerer naturfag

  Generelle overvejelser.   Ved at eleverne skal formidle deres viden, oplevelser, iagttagelser videre, sker der en bedre indlæring. Se punktet Naturvindenskabelige læringsvej Ved at gøre brug at video, indtaling m.m. henvender vi os til en bredere elevgruppe. Vi undgår at skrivevanskeligheder bliver en hindring for processen. Produktet uploades på eksempelvis skoleintra. Forældreadgang – forældrene kan se, hvad der produceres og kan kommentere på produktet. Forældrene får en større indsigt i, hvad eleverne arbejder med Eleverne vil få en større ansvarlighed for produktet, da andre kan se det Eleverne kan få respons på deres produkt fra forældrene og deres klassekammerater. Læreren kan bruge produktet til evaluering...hvad har gjort indtryk på eleven. Hvad er det at eleven formidler videre. Er fagtermer blevet en del af det aktive ordforråd. Metoden kan bruges generelt og er dermed ikke knyttet til et specifikt emne.

Portefolio på elevintra

Dataopsamling og formidling ved brug af Lego NXT og mobiltelefonen.

Dette er en skitse over et kort undervisningsforløb, hvor eleverne med udgangspunkt i den naturvidenskabelige arbejdsmetode opsamler data og fremlægger deres produkt vha. it.   Vi tager udgangspunkt i trinmålene: Den nære omverden: beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende og Arbejdsmåder og tankegange: planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter   Udgangspunkt: Eleverne har observeret, at forskellige termokopper ikke holder drikke varme lige længe. Hypotesen er, at den tykke kop er bedre end det tynde plastikkrus. De skal opstille et forsøg, hvor de bruger Lego NXT som hjælpemiddel til at måle, hvor godt kopperne holder på varmen. Undervejs optager eleverne forsøget på deres mobiltelefon/kamera og fortæller, hvad de laver. Til sidst præsenterer de deres data for klassen.   Ideer til værktøjer: Til videoredigering: Windows Movie Maker Animation med still-billeder: Sam Animation Lego NXT-modul til dataopsamling Færdig video kan lægges på eks. Skoletube.dk Se eksempel på formidling af forsøget på  

Skrive børnebøger om et naturfagligt emne vha. f.eks. www.smartsitepublisher.dk

www.voicethread.com som web 2.0 værktøj til at dele, kommentere og redigere indhold (se eksempel her: http://voicethread.com/#q.b652473.i3452035)

www.skoletube.dk som web 2.0 medie til at udgive produkter

arbejdsrum på elevintra

offentliggøre præsentationer/produkter i Infokiosken (publikum)

Infokiosk er et tilkøbsprodukt til SkoleIntra. Giver mulighed for offentliggørelse af produkter internt på skolen.

Emnearbejde gennem praksisstilladserende interaktive platforme, f.eks. www.futurecity.dk

IT i naturfagene - kursus for naturfagslærere i Odense http://itnaturfag.blogspot.com/

naturvidenskabelige læringsveje

Konstruktivistisk læringsteori - læring: Al erkendelse kommer indefra og er en konstruktion skabt af den sunde fornuft.

I dette arbejde har vi fokuseret på formidlingsdelen af elevernes arbejde. Udfra Kolbs læringscirkel (konstruktivistisk læringsteori), sker assimilativ erkendelse, når eleverne reflekterer observerende. Vi mener, at IT-værktøjer kan være et godt redskab til at fokusere på formidlingsdelen, og man derigennem kan opnå en assimilativ erkendelse, og dermed kvalificere læreprocessen

Kolbs læringsscirkel

Naturvidenskabelig arbejdsmetode: observation, hypotese, forsøg/eksperiment, teori, konklusion

Simulationsforsøg:

Simuleringer på computeren: http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/da