Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naturfag by Mind Map: Naturfag

1. Informationssøgning og - indsamling

1.1. Lego NXT er et godt redskab til dataopsamling. Eleverne kan tage NXT'en med i felten og måle temperaturer, lås, pH-værdier, hastighed, lyd mv.

1.1.1. Aktiviteter?

1.1.2. Organisering?

1.2. Menneskets samspil med naturen

1.2.1. Webquest om ethvert emne der kan indeholde interessekonflikter

1.3. Pasco er et avanceret redskab til dataopsamling

1.4. Den nære omverden

1.4.1. Undersøgelse af et vandhul: Brug mobiltelefonen til at tage billeder af de fundne smådyr og sæt det sammen i et skalprogram, så det formidles til andre personer. (ejeren af vandhullet) - brug evt. http://www.vandtjek.dk/

2. Produktion og formidling

2.1. Arbejdsmåder og tankegange

2.1.1. Fotorapporter ved hjælp af film og video med mobiltelefon, som sættes ind i programmer som powerpoint-photostory-mv. På den måde bidrager det til en opkvalificering af Den naturvidenskabelige Arbejdsmetode. Efter forsøget/undersøgelsen laves 'rapporten' elektronisk og bliver på denne måde dynamisk og giver grundlag for ny hypotese og afprøvning.

2.1.2. Voicethread.com kan bruges til videndeling, formidling af egne og andres data. Man kan bruge tekst, tale, webcam, "doodling", billeder, foto m.m.

3. Analyse

4. Kommunikation, videndeling og samarbejde

4.1. Google Docs kan bruges til dokument-udveksling mellem elever og lærer. Eleverne kan skrive i de samme dokumenter og dele deres færdige produkter med læreren.

4.2. Den nære omverden

4.2.1. Eleverne tager billeder af deres lokalområde og deler dem på Google Maps

4.2.2. Beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne

4.2.2.1. I en VoiceThread vises en række billeder af fugle, og eleverne skal beskrive dem med de rigtige terme, som derved trænes og gøres aktive i elevernes sprog. http://voicethread.com/share/620896/

5. Idéer til formidlingsformer og rum, hvor it opkvalificerer naturfag

5.1. Portefolio på elevintra

5.2. Dataopsamling og formidling ved brug af Lego NXT og mobiltelefonen.

5.3. Skrive børnebøger om et naturfagligt emne vha. f.eks. www.smartsitepublisher.dk

5.4. www.voicethread.com som web 2.0 værktøj til at dele, kommentere og redigere indhold (se eksempel her: http://voicethread.com/#q.b652473.i3452035)

5.5. www.skoletube.dk som web 2.0 medie til at udgive produkter

5.6. arbejdsrum på elevintra

5.7. offentliggøre præsentationer/produkter i Infokiosken (publikum)

5.8. Emnearbejde gennem praksisstilladserende interaktive platforme, f.eks. www.futurecity.dk

6. IT i naturfagene - kursus for naturfagslærere i Odense http://itnaturfag.blogspot.com/

7. naturvidenskabelige læringsveje

7.1. Konstruktivistisk læringsteori - læring: Al erkendelse kommer indefra og er en konstruktion skabt af den sunde fornuft.

7.2. I dette arbejde har vi fokuseret på formidlingsdelen af elevernes arbejde. Udfra Kolbs læringscirkel (konstruktivistisk læringsteori), sker assimilativ erkendelse, når eleverne reflekterer observerende. Vi mener, at IT-værktøjer kan være et godt redskab til at fokusere på formidlingsdelen, og man derigennem kan opnå en assimilativ erkendelse, og dermed kvalificere læreprocessen

7.3. Kolbs læringsscirkel

7.4. Naturvidenskabelig arbejdsmetode: observation, hypotese, forsøg/eksperiment, teori, konklusion

8. Simulationsforsøg:

8.1. Simuleringer på computeren: http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/da