CREACIONS

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CREACIONS by Mind Map: CREACIONS

1. UNIBARÇATARIS

2. EUFEMISMES

2.1. solidaritat interterritorial (espoli)

3. ETIMOLOGIA POPULAR

3.1. GASOSA- GRACIOSA

4. FUSIONS

4.1. We hope you'll have fun with MindMeister ...

4.2. Get started now!

5. METÀTESIS

5.1. Nuevo nodo

5.2. UN PERÚ DE VERDURES (PURÉ)

6. CREUAMENT

6.1. A dios dando y con el mazo rogando

7. ZEUGMA

7.1. al matí vaig declarar el contingut de la maleta i a la tarda el meu amor

7.2. Nuevo nodo

8. ANTÒNIMS

8.1. Si no ets el meu amic, ets el meu enemic?