El meu PLE

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El meu PLE by Mind Map: El meu PLE

1. Busco la informació convencional

1.1. llibres de text

1.1.1. teoria

1.1.2. pràctica

1.2. llibres de lectura

1.2.1. anàlisi

1.2.2. pràctica

1.3. llibres específics

1.4. articles de premsa o de revistes

2. Ordeno la informació

2.1. Carpetes

3. Genero idees i en comparteixo

3.1. blog del departament

3.2. facebook: llengua +TIC

3.3. correu electrònic

4. Busco la informació a la xarxa

4.1. google

4.2. xtec

4.3. blogs de literatura i llengua

4.4. wikis de llengua i literatura

4.5. slideshare

4.6. youtube

4.7. diaris digitals: ara.cat, vilaweb

4.8. pàgina d'òmnium cultural

5. Parlant amb els amics i companys de feina