El meu PLE

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
El meu PLE por Mind Map: El meu PLE

1. Busco la informació convencional

1.1. llibres de text

1.1.1. teoria

1.1.2. pràctica

1.2. llibres de lectura

1.2.1. anàlisi

1.2.2. pràctica

1.3. llibres específics

1.4. articles de premsa o de revistes

2. Ordeno la informació

2.1. Carpetes

3. Genero idees i en comparteixo

3.1. blog del departament

3.2. facebook: llengua +TIC

3.3. correu electrònic

4. Busco la informació a la xarxa

4.1. google

4.2. xtec

4.3. blogs de literatura i llengua

4.4. wikis de llengua i literatura

4.5. slideshare

4.6. youtube

4.7. diaris digitals: ara.cat, vilaweb

4.8. pàgina d'òmnium cultural

5. Parlant amb els amics i companys de feina