Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERGONOMI by Mind Map: ERGONOMI

1. Hvorfor er ergonomi viktig

2. Ergonomiske prinsipper

2.1. - Naturlig bevegelsesmønster - Gode arbeidsstillinger - Riktige arbeidsteknikker - Variasjon i arbeidet - Å forbedre arbeidet

3. Løfte- og bæreteknikk

4. Forflytningsteknikk

4.1. For deg som hjelper:

5. New node