Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aire by Mind Map: Aire

1. Composició Química

1.1. 79% N2

1.2. 20% O2

1.3. 1% altres gasos: Ar, He,CO2,H2O,O3...

2. Reaccions

2.1. Respiració

2.2. Combustió

2.3. Oxidació

3. Propietats Químiques

3.1. Dilatació

3.2. Reactiu

4. Propietats Físiques

4.1. Propagació ones so

4.2. Transport de substàncies

4.3. Generador energètic