Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aire by Mind Map: Aire

1. Reaccions

1.1. Respiració

1.2. Combustió

1.3. Oxidació

2. Propietats Físiques

2.1. Propagació ones so

2.2. Transport de substàncies

2.3. Generador energètic

3. Composició Química

3.1. 79% N2

3.2. 20% O2

3.3. 1% altres gasos: Ar, He,CO2,H2O,O3...

4. Propietats Químiques

4.1. Dilatació

4.2. Reactiu