polígons

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
polígons by Mind Map: polígons

1. Parts

1.1. Costats

1.1.1. Uneixen els vèrtexs

1.2. Vèrtexs

1.2.1. uneixen dos costats

1.3. Diagonals

1.3.1. rectes que van als vèrtexs oposats

2. Segons MIDA costats

2.1. regulars

2.1.1. tots els costats són iguals

2.2. irregulars

2.2.1. NO tots els costats són iguals

3. Segons NOMBRE costats

3.1. 3 costats

3.1.1. triangle

3.2. 4 costats

3.2.1. quadrilàter

3.3. 5 costats

3.3.1. PENTÀgon

3.4. 6 costats

3.4.1. HEXÀgon

3.5. 7 costats

3.5.1. HEPTÀgon

3.6. 8 costats

3.6.1. OCTÀgon

3.7. 9 costats

3.7.1. ENNEÀgon

3.8. 10 costats

3.8.1. DECÀgon

4. Definició

4.1. figura plana formada per una línia poligonal tancada

4.1.1. línia poligonal és un conjunt de segments situats l'un al costat de l'altre. Pot ser oberta o tancada