Protocol Kioto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Protocol Kioto by Mind Map: Protocol Kioto

1. Kyoto

2. Països inclosos

3. Contaminació

3.1. lumínica

3.2. sonora

3.3. emissió de gasos

3.3.1. CO2

4. efecte hivernacle

4.1. evolució

4.2. desglaç

4.2.1. nivell aigua

5. Països més contaminants

6. Economia

7. Reducció de CO2

7.1. electrodomestics clase A

7.2. ús transport públic