Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A by Mind Map: A

1. BIODATA

2. - Nama Sebenar : Syeikhul Islam Abu Al- Abbas Ahmad Bin Abdul Halim Ibnu Abdus-Salam Bin Abdullah Bin Abi Al-Qassim Al-Khadri An-Namiri Al-Harani Ad-Damsyiqiyy Al-Hambali

3. Gelaran : Ibn Taimiyah

4. Puak Arab Banu Numayr

5. Lahir di Kota Harran

6. Tarikh Lahir : 22 Januari tahun 1263M bersamaan dengan 10 Rabiul Awal hari Isnin tahun 661 Hijrah .

7. SUMBANGAN

8. - Mengecam amalan bidaah khurafat dan kemungkaran .

9. - Hasilkan beberapa karya seperti Fatwa Misriyah , Majmu al Fatwa Syeikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah , al-Siyasah al-Shariyah .

10. - Menentang golongan Wujudiyah yang mengemukakan teori alam , manusia dan tuhan adalah satu .

11. - Menentang pemikiran Barat yang cuba meracuni pemikiran Islam .

12. PENDIDIKAN

13. - Berjaya menghafaz Al-Quran dan hadis sejak remaja lagi . Bersekolah Darussyikriah di Damsyik .

14. - Mempelajari kitab-kitab hadis dan rijalul hadis daripada ulama' terkenal di Damsyik . Antaranya ialah sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim .

15. - Diberi fatwa ketika berumur 19 tahun dan menyusun fatwa fatwa tersebut di dalam kitab . Beliau juga menulis hampir 300 buah jilid buku .