Javno zdravstvo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Javno zdravstvo by Mind Map: Javno zdravstvo

1. Usluge i djeltanosti

1.1. Epidemiološka ambulanta

1.2. Mikrobioliške usluge

1.3. Ispitivanje hrane

1.4. Ispitivanje vode

1.5. ispitivanje predmeta opće uporabe

1.6. Sanitarni pregled i iskaznice

1.7. Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost

1.8. Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja

1.9. Savjetovalište za hiv/spolno zdravlje

1.10. Tečaj higijenskog minimuna

1.11. Registar djelatnika u zdravstvu

1.12. Školska medicina, mentalno zdravlje i prevencija ovisnosti

2. Djelatnosti

2.1. Epidemiologija zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti

2.2. Javno zdravstvo

2.3. Zdravstveno prosvjećivanje s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti

2.4. Zdravstvena ekologija

2.5. Mikrobiologija

2.6. Školska medicina

2.7. Mentalno zdravlje

2.8. Prevencija ovisnosti

3. - Opće prihvaćenje koncepta zdravlja za sve - smanjenje nejednakosti u zdravlju i zdravlja u svim politikama i sektorima - poimanje investiranja u zdravlje kao najisplativije investicije u rast i ravzoj društva

4. Što je javno zdravstvo

4.1. Omogućavanje jasnog i učinkovitog prepoznavanja aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i predviđanje budućih trendova

4.2. Osigurati preduvjete za ičinkovito upravljanje istima, s osnovnim ciljem očuvanja i unraprjeđivanja zdravlja populacije

5. U varaždinskoj županiji vodeći javnozdravstveni problemi su: kronične bolesti, alergijske i maligne bolesti te bolesti ovisnosti

6. Za postizanje temeljne svrhe javnog zdravstva neophodno je: