Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kỹ năng giới thiệu sản phẩm by Mind Map: Kỹ năng giới thiệu sản phẩm
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kỹ năng giới thiệu sản phẩm

2. Tạo ra mối liên hệ giữa sản phẩm với khách hàng tiềm năng

khuếch trương lợi ích của việc sử dụng sản phẩm

cho khách hàng biết cái họ được hưởng khi dùng sản phẩm

3. Đi vào trọng tâm

xác định rõ đâu là điểm khách hàng muốn biết

1. Giới thiệu sản phẩm phù hợp với khách hàng tiềm năng

lựa chọn sản phẩm giới thiệu phù hợp với từng người

thay đổi để đưa ra điểm đặc thù, độc đáo với từng khách hàng cụ thể

4. Tạo sự sống động

tăng hiệu quả giọng nói bằng âm điệu uyển chuyển

giới thiệu sản phẩm lôi cuốn và đầy sinh lực