Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Naturfagprøve - Kroppen by Mind Map: Naturfagprøve - Kroppen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Naturfagprøve - Kroppen

Nervesystemet

s. 41-47

Sentralnervesystemet

Hjernen, Storhjernen, Lillehjernen, Hjernestammen

Ryggmargen

Det perifere nervesystemet

Det sensoriske

Det motoriske

Det autonome

Nerveceller

Hvordan virker de?

Hva skjer om deler av cellen blir skadet/ødelagt?

Reflekser

Sansene

s. 47-52.

Lukte- og smakssansen

Kroppssanser

Smertesansen

Høresansen

Likevektssansen

Synssansen

Hormonsystemet

s. 53-60

Hormoner

Hva er det?

Hvilke oppgaver har de?

Kjønnshormoner

Adrenalin

Insulin, Energiomsetning i kroppen

Hypofysen