Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Naturfagprøve - Kroppen by Mind Map: Naturfagprøve - Kroppen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Naturfagprøve - Kroppen

Nervesystemet

s. 41-47

Sentralnervesystemet

Hjernen, Storhjernen, Lillehjernen, Hjernestammen

Ryggmargen

Det perifere nervesystemet

Det sensoriske

Det motoriske

Det autonome

Nerveceller

Hvordan virker de?

Hva skjer om deler av cellen blir skadet/ødelagt?

Reflekser

Sansene

s. 47-52.

Lukte- og smakssansen

Kroppssanser

Smertesansen

Høresansen

Likevektssansen

Synssansen

Hormonsystemet

s. 53-60

Hormoner

Hva er det?

Hvilke oppgaver har de?

Kjønnshormoner

Adrenalin

Insulin, Energiomsetning i kroppen

Hypofysen