Naturfagprøve - Kroppen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naturfagprøve - Kroppen by Mind Map: Naturfagprøve - Kroppen

1. Hormonsystemet

1.1. Hormoner

1.1.1. Hva er det?

1.1.2. Hvilke oppgaver har de?

1.1.3. Kjønnshormoner

1.1.4. Adrenalin

1.1.5. Insulin

1.1.5.1. Energiomsetning i kroppen

1.2. Hypofysen

2. Nervesystemet

2.1. Sentralnervesystemet

2.1.1. Hjernen

2.1.1.1. Storhjernen

2.1.1.2. Lillehjernen

2.1.1.3. Hjernestammen

2.1.2. Ryggmargen

2.2. Det perifere nervesystemet

2.2.1. Det sensoriske

2.2.2. Det motoriske

2.2.3. Det autonome

2.3. Nerveceller

2.3.1. Hvordan virker de?

2.3.2. Hva skjer om deler av cellen blir skadet/ødelagt?

2.4. Reflekser

3. Sansene

3.1. Lukte- og smakssansen

3.2. Kroppssanser

3.3. Smertesansen

3.4. Høresansen

3.5. Likevektssansen

3.6. Synssansen