Методика викладання англійської мови в школі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика викладання англійської мови в школі by Mind Map: Методика викладання англійської мови в школі

1. Семінарські заняття (10 год.)

1.1. Семінар 1.Навчання лексичного матеріалу

1.1.1. Практичне завдання. Розробити фрагмент уроку щодо формування лексичних навичок англійської мови (5 клас, тема: «Їжа»)

1.2. Семінар 2.Навчання граматичного матеріалу

1.2.1. Практичне завдання. Розробити фрагмент уроку щодо формування граматичних навичок англійської мови (5 клас, тема: а)«Шкільне життя», «Plural», б)«Шкільне життя», «Past Continuous»)

1.3. Семінар 3.Формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні і читанні

1.3.1. Практичне завдання. Розробити завдання до тексту “The Wise old man” (підручник “Dive into English”, 5 клас, ст.151-153) відповідно до трьох етапів: передтекстовий, текстовий, післятекстовий.

1.4. Семінар 4.Формування мовленнєвої компетенції в говорінні і письмі

1.4.1. Практичне завдання. Розробити комплекс вправ з формування вмінь говоріння на основі тексту «London» (Підручник, “Dive into English”, с. 26, 5 клас, тема "London").

1.5. Семінар 5.Планування та організація уроків англійської мови у школі

1.5.1. Практичне завдання. Розробити план-конспект уроку, спрямованого на розвиток мовленнєвих умінь (5 клас, “Sport”). Провести один з етапів уроку.

2. Лекційні заняття (12 год.)

2.1. Лекція 1. Цілі і зміст навчання англійської мови у школі

2.2. Лекція 2. Принципи, методи та засоби навчання англійської мови

2.3. Лекція 3. Навчання мовного матеріалу

2.4. Лекція 4. Навчання мовленнєвого матеріалу. Говоріння і письмо.

2.5. Лекція 5.Навчання мовленнєвого матеріалу. Аудіювання і читання.

2.6. Лекція 6.Планування та організація навчального процесу англійської мови

3. Оцінювання

3.1. 1. Робота з лекційним матеріалом max. 6 балів

3.2. 2. Підготовка до семінарських занять та виконання практичних завданнь max. 50 балів

3.3. 3. Виконання завдань для самостійної роботи max. 30 балів

3.4. 4. Написання індивідуального навчально-дослідного завдання max. 30 балів

3.5. 7. Виконання підсумкового тесту max. 25 балів

4. Мета курсу

4.1. ознайомлення з основами викладання англійської мови, розвитком та удосконаленням умінь організації навчального процесу з англійської мови з огляду на сучасні методичні підходи та масовий педагогічний досвід

4.2. активізація процесу становлення професійної культури в процесі викладання англійської мови, формування потреб професійного розвитку

5. Завдання курсу

5.1. ознайомити з теоретичними основами методики викладання англійської мови в школі

5.2. ознайомити з теоретичними основами методики викладання англійської мови в школі

5.3. навчити ефективного використання методів, прийомів та засобів навчання відповідно до етапу навчання

5.4. ознайомити із формами і видами позаурочної діяльності з іноземної мови