Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

IKT 2012/2013 by Mind Map: IKT
2012/2013
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IKT 2012/2013

"Støtte-apparat"

Problemløysing

Planlegging

Gjennomføring

"På huset" - på rådhuset

Kompetanse

Elevar

iktplan.no

minskole.no

moava.org

Lærarar

Kursbehov, eksternt/internt

Tid til deling

Tid til utvikling av eigne ferdigheiter

Utstyr

Innkjøp

Plassering

Vedlikehald

Planar

Kunnskapsløftet

Rammeverk for grunnleggjande ferdigheiter - digitale ferdigheiter

Strategisk ikt-plan for skuleverket i Giske 2009-2011

Strategiplan for bruk av IKT ved Godøy skule