Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT 2012/2013 by Mind Map: IKT 2012/2013

1. "Støtte-apparat"

1.1. Problemløysing

1.2. Planlegging

1.3. Gjennomføring

1.4. "På huset" - på rådhuset

2. Kompetanse

2.1. Elevar

2.1.1. iktplan.no

2.1.2. minskole.no

2.1.3. moava.org

2.2. Lærarar

2.2.1. Kursbehov, eksternt/internt

2.2.2. Tid til deling

2.2.3. Tid til utvikling av eigne ferdigheiter

3. Utstyr

3.1. Innkjøp

3.2. Plassering

3.3. Vedlikehald

4. Planar

4.1. Kunnskapsløftet

4.2. Rammeverk for grunnleggjande ferdigheiter - digitale ferdigheiter

4.3. Strategisk ikt-plan for skuleverket i Giske 2009-2011

4.4. Strategiplan for bruk av IKT ved Godøy skule