Nasilje / Bullying

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nasilje / Bullying by Mind Map: Nasilje / Bullying

1. Jelena Varga, OŠ Draž

1.1. ljutnja, tuga, bol, strah, plač, očaj

2. IVONA GOLUBIĆ OŠ VUKOVINA (1.B)

2.1. STRAH BOL PATNJA TUGA SAMOĆA

3. Ljiljana Mudrinić, OŠ"Laza Kostić"Gakovo

3.1. bol /pain

3.2. tuga / sadness

3.3. očaj / despair

4. Gordana Janevska, OŠ"Dimitrije Todorović Kaplar"Knjaževac

4.1. suze /tears

4.2. modrice / bruises

4.3. potištenost / depression

5. Ana Sudarević, OŠ Dubovac, Karlovac

5.1. strah / fear

5.2. usamljenost / lonliness

5.3. anonimnost / anonymity

6. Patricija Hercog, OŠ Hinka Juhna Podgorač

6.1. trauma/trauma

6.2. podsmijehivanje/ridicule

6.3. stres/stress

6.4. Özgü Albayrak/Fikret Yüzatlı İlkokulu/İstanbul

6.4.1. geri çekilmiş

7. Anita Mikulandra, OŠ Čazma

8. - tuga, ruganje, podsmijeh, bol, gubitak samopouzdanja, loša slika o sebi, plač

8.1. plač / cry

9. Andreja Kovač, OŠ Garešnica

9.1. tuga

9.2. bol

9.3. nepravda

9.4. omalovažavanje

10. Irena Bijelić , OŠ ''23.oktobar'' Sremski Karlovci

10.1. strah

10.2. galama

10.3. depresija

11. Verica Jukić, OŠ "Retfala" Osijek

11.1. Ruganje,ismijavanje,odbacivanje,

12. Ana - Marija Hatadi Ostojić, PŠ Kali

12.1. strah

12.2. tjeskoba

12.3. nemoć

13. Renata Klarić OŠ Miroslava Krleže Čepin

13.1. svađa

13.1.1. tuča

13.2. maltretiranje

13.2.1. podsmijeh

13.3. strah

14. JU OŠ "Aleksa Šantić" Osmaci, Snežana Stević

14.1. vika

14.2. prijetnja,

14.3. ucjenjivanje

14.4. bol

15. Julija Crnogaća, 3.a Katolička osnovna škola U Šibeniku

15.1. strah

15.1.1. usamljenost

15.2. nepravda

15.2.1. nesigurnost

16. Biljana Popović, OŠ "Knez Sima Marković" Barajevo

16.1. vređanje, omalovažavanje

16.2. udaranje, guranje, šutiranje, saplitanje

16.3. izbegavanje, ignorisanje

16.4. bol, suze, strah, strepnju, nemoć

17. Marina Lebo, OŠ ,,Josip Vergilij Perić" Imotski (PŠ Lončari)

17.1. tuga

17.2. bol

17.2.1. nepravda

18. Ivana Vrbek Mesić, 1.razred, OŠ Popovac

18.1. strah

18.1.1. suze

18.1.1.1. izrugivanje

18.1.1.1.1. bol

19. Dalia Kager, OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica

19.1. strah

19.2. tuga

19.3. ljutnja

20. Dilek DÜZBAKAR, Faik Yılmazipek İlkokulu /Turkey

20.1. fear

20.1.1. concern

20.2. sadness

20.2.1. insecurity

21. Biljana Bajčetič "OŠ "20.oktobar" Sivac

21.1. strah

21.2. usamljenost

21.3. tuga

22. Atanasija Bilić, OŠ don Lovre Katića, Solin

22.1. tuga/sadness

22.2. nesigurnost/insecurity

22.3. usamljenost/loneliness

22.4. strah/fear

23. Serap Özdemir Namık Kemal Primary School Konya Turkey KORKUNÇ-TERRİBLE SAD-ÜZGÜN VİCDANSIZLIK- RUFFIANIZM

24. Tatjana Kovačev, OŠ "Bora Stanković", Karavukovo

24.1. samoća

24.1.1. nemoć

24.1.1.1. strah

25. Antonija Mamužić, Katolička OŠ, Šibenik, 4.b

25.1. plač

25.2. zlostavljanje

25.3. modrice

25.4. jauk

26. Svjetlana Vuić Osnovna škola don Lovre Katića - Solin

26.1. tuga

26.2. strah

26.3. samoća

26.4. neprihvaćenost

26.5. bol

27. OŠ Remete 2.D

27.1. tuga

27.2. žalost

27.3. samoća

28. Silvana Vučak Grunbaum,Osijek

28.1. nadmoć netoleracija neuvažavanje strah prijetnja

29. Božena Janjiš, OŠ J. V. Perića imotski, PŠ Lončari

29.1. slabost

29.2. nadmoć

29.3. tuga

29.4. tajna

30. Marija Garić, OŠ "IGK" Velika

30.1. žalost

30.2. strah

30.3. sramota

30.4. povlačenje u sebe

31. OŠ Mate Lovraka Vladislavci, Martina Cindrić

31.1. Bijes tuga

31.2. ružne riječi

31.3. neodgoj, kompleks

32. Marina Vidović, Primošten

32.1. patnja

32.2. bol

32.3. ožiljak

33. FATİH ÇELİKBAŞ

33.1. CYBER

33.2. VERBAL

33.3. PHYSICAL

34. JasminaVidaković,Našice

35. Ivana Dragšić, OŠ Antuna Bauera Vukovar

35.1. bespomoćnost, strah, nažalost svakodnevica nekima, prikrivanje, laganje, bol, jači na slabije,..

36. 2.a (PB) OŠ Montovjerna, Dubrovnik

36.1. tuča, ruganje, vrijeđanje, davljenje, šamari...

37. 1.c (produženi boravak) OŠ Montovjerna, Dubrovnik

37.1. udaranje, guranje, grube riječi, samoća, bol...

38. Sanja Miletić Kovač,OŠ "Laza Kostić" Gakovo, Serbia

38.1. Strah

38.2. Tuča

38.3. Vređanje

38.4. Ruganje

38.5. Omalovažavanje

39. Tonka Došlić , OŠ ˝Vladimir Nazor˝, Adžamovci, 1. r.

39.1. tuga

39.2. samoća

39.3. nemoć

39.4. suze

40. Maja Mamut, OŠ don Lovre Katića, Solin

40.1. strah

40.2. nesigurnost

40.3. tuga

40.4. usamljenost

40.5. bol

40.6. vrijeđanje

41. Aleksandra Gudlin Mićić, OŠ Milana Langa, Bregana

41.1. tuga

41.1.1. nemir

41.2. usamljenost

41.2.1. povlačenje u sebe

42. Željka Ćaleta Car, Katolička osnovna škola Šibenik, 1.a

42.1. strah, suze, usamljenost, patnja, bol

43. Arijana Volmost, OŠ Bogumila Tinija, Samobor

43.1. svađa

43.2. ismijavanje

43.3. tučnjava

43.4. strah

44. Monika Mužar - Kos, OŠ Hinka Juhna Podgorač, KO 2./4.

44.1. ljutna

44.2. strah

44.3. uvrede

44.4. mržnja

45. Ljiljana Marinjak, PŠ Ivanovci, 3.razred

45.1. strah

45.2. ruganje

45.3. zlostavljanje

45.4. ismijavanje

45.5. tuča

46. Andrea Dadić, OŠ Satnica Đakovačka

46.1. ljutnja, tuča, naguravanje, ismijavanje

47. Ines Baljkas Nakić, Katolička osnovna škola, Šibenik - 3.a

47.1. strah

47.2. tuga

47.3. nezadovoljstvo

47.4. zabrinutost

48. OŠ Tenja, Andreja Zelić; tuga,plač,usamljenost,bol,strah,nesigurnost

49. Ivana Labor, Katolička osnovna škola Šibenik

49.1. tuga, bijes, bol, usamljenost, strah, moć

50. 3.a OŠ "Braća Seljan" Karlovac, Željka Polić

50.1. udaranje

50.2. ogovaranje

50.3. ismijavanje

50.4. nemoć

50.5. tuga

50.6. strah

50.7. vrijeđanje

51. Snežana Milić, OŠ"Milivoj Petković-Fećko" IIa Platičevo, Srbija

51.1. pretnja

51.2. ucenjivanje

51.3. zlostavljanje

51.4. diskriminacija

52. IC IL GUERCINO, Cento, Italy

53. Jasna Milički, OŠ Marija Bistrica -drugi puta postavljam

53.1. strah

53.2. nesigurnost

53.3. tjeskoba

54. Ina Gorup, OŠ Šećerana

54.1. strah

54.2. tuga

54.3. poziv u pomoć

54.4. nemoć

55. Maldenka Tomac Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan" Krk, PŠ Punat

55.1. svađa, rasprava, ogovaranje

56. Katija Nikolić, 3. a razred OŠ "Josip Vergilij Perić" Imotski

56.1. tuga

56.2. strah

56.3. ruganje

56.3.1. vrijeđanje

56.3.1.1. ogovaranje

56.4. suze

56.4.1. nemoć

57. Gabrijela Zečević, 4. a razred OŠ "Franjo Hanaman" Drenovci

57.1. strah

57.2. nemoć

57.2.1. bezvrijednost

57.2.1.1. tuga

57.3. izrugivanje

57.3.1. ismijavanje

58. Tajana Tomoković, 5.a/b Webnovinari, OŠ Hinka Juhna Podgorač

58.1. tužan, nesretan

58.2. bojim se, samoća

59. Mediha Hajdarević-Baručija, OŠ "Skender Kulenović" Zenica

60. OŠ ZMAJEVAC PŠ NOVI BEZDAN