Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Залк "Нарисна геометрія" by Mind Map: Залк "Нарисна геометрія"
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Залк "Нарисна геометрія"

Нарисна геометрія

Модуль №1

Задачі позиційні і метричні. Способи перетворення епюру., Тема 1.1. Метод проекцій. Комплексне креслення точки., Тема 1.2. Комплексне креслення прямої., Тема 1.3. Комплексне креслення площини., Тема 1.3.1. Координатний модуль, точка ,пряма і площина на епюрі Монжа., Тема 1.4. Перпендикулярність., Тема 1.4.1. Положення прямих і площин відносно площини проекцій.., Тема 1.4.2. Перетин прямої і площини, двох площин. Епюр 1., Тема 1.4.3. Перпендикулярність і паралельність двох прямих, прямої і площини, двох площин. Епюр 2., Самостійне опрацювання, Система скорочень і позначень. (2 год.), Взаємне положення прямих і площин.(2 год), Способи перетворення комплексного креслення.(4 год.)

МКР

Залікова робота

Заліковий тест

Модуль № 2

Многогранники та поверхні обертання. Зображення - види, розрізи, перерізи., Тема 2.1. Многогранники. Поверхні., Тема 2.2. Аксонометричні проекції, Тема 2.2.1 Перетин многогранників площиною. Епюр 3., Тема 2.2.2 Перетин тіл обертання площиною. Епюр 4., Самостійне опрацювання, Криві лінії. (4 год.), Переріз кривої поверхні площиною (2 год), Перетин прямої лінії з поверхнею. (2 год), Взаємний перетин поверхонь (6 год.), Розгортка поверхонь.(2 год.)

ІНДЗ

7 індивідуальних графічних завдань формату А4, які відображають основні розділи курсу