Соціально-педагогічна робота в ДНЗ з дітьми, які мають особливі потреби

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціально-педагогічна робота в ДНЗ з дітьми, які мають особливі потреби by Mind Map: Соціально-педагогічна робота в ДНЗ  з дітьми, які мають особливі потреби

1. МОДУЛЬ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ДНЗ

1.1. Лекції

1.1.1. Концептуальні засади дошкільної освіти в Україні

1.1.1.1. Державна політика у сфері дошкільної освіти

1.1.1.2. Типи дошкільних навчальних закладів

1.1.1.3. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі

1.1.1.4. Забезпечення наступності у роботі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів

1.1.2. Освітні послуги дітям з особливими потребами дошкільного віку

1.1.2.1. Традиційні навчальні заклади для дітей з особливими потребами дошкільного віку

1.1.2.2. Освітні послуги дітям з особливими потребами дошкільного віку, які знаходяться у несприятливих умовах виховання

1.1.2.3. Інноваційні форми надання освітніх послуг дітям з особливими потребами дошкільного віку

1.1.3. Основні напрями роботи соціального педагога в ДНЗ з дітьми, які мають особливі потреби

1.1.3.1. Новый узел

1.1.3.2. Організація роботи соціального педагога з дітьми, які мають особливі потреби

1.1.3.3. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливими потребами як необхідна умова оптимізації соціально-педагогічного впливу на дитину

1.1.3.4. Інші напрями роботи соціального педагога ДНЗ щодо створення у ДНЗ сприятливого розвиткового середовища для дітей з особливими потребами

1.1.3.5. Критерії оцінки успішності роботи соціального педагога

1.1.3.6. Новый узел

1.1.3.7. Новый узел

1.1.4. Планування роботи соціального педагога дошкільного навчального закладу

1.1.4.1. Загальні вимоги до складання плану роботи соціального педагога дошкільного навчального закладу

1.1.4.2. Планування роботи соціального педагога в літній період

1.1.4.3. Документація соціального педагога дошкільного навчального закладу

1.1.4.4. Робоче місце соціального педагога дошкільного навчального закладу

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. семінар № 1 «Дошкільна освіта – базовий етап становлення особистості дитини»

1.2.2. семінар № 2 «Моделювання ідеального ДНЗ для дітей з особливими потребами»

1.2.3. семінар № 3 «Залучення суб'єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні до співпраці з ДНЗ як важлива складова роботи соціального педагога з дітьми дошкільного віку, які мають особливі потреби»

1.3. Самостійна робота

1.3.1. самостійна робота № 1

1.3.2. самостійна робота № 2

1.3.3. самостійна робота № 3-4

1.4. Модульний контроль

1.4.1. Пробний тест

1.4.2. Модульна контрольна робота № 1

2. МОДУЛЬ ІІ ПРАКТИЧНА РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЇХ СІМ’ЯМИ В УМОВАХ ДНЗ

2.1. Лекції

2.1.1. Соціально-педагогічний супровід дитини в процесі її адаптації до умов дошкільного навчального закладу

2.1.1.1. Особливості адаптації дитини до ДНЗ

2.1.1.2. Чинники, що зумовлюють характер адаптації дитини

2.1.1.3. Етапи і завдання соціально-педагогічної роботи щодо супроводу дитини в процесі її адаптації до умов ДНЗ

2.1.2. Робота соціального педагога з формування соціальної компетентності дітей з особливими потребами дошкільного віку

2.1.2.1. Загальні закономірності соціального розвитку дитини

2.1.2.2. Проблеми соціального розвитку дітей з особливими потребами

2.1.2.3. Соціальний розвиток дитини в процесі спілкування з дорослими та однолітками

2.1.2.4. Причини непопулярності дитини серед однолітків і напрями корекційної роботи

2.1.2.5. Виховання в дітей толерантного ставлення до інших

2.1.3. Соціально-педагогічний патронат сімей

2.1.3.1. Сутність соціально-педагогічного патронату сімей

2.1.3.2. Порядок організації соціально-педагогічного патронату сімей

2.1.3.3. Планування соціально-педагогічної роботи з дітьми, які охоплені соціально-педагогічним патронатом

2.1.3.4. Вимоги до педагогічних працівників, які здійснюють соціально-педагогічний патронат сімей

2.1.3.5. Основні етапи соціально-педагогічного патронату сімей

2.2. Семінарські заняття

2.2.1. семінар № 4 «Соціально-педагогічний супровід дитини в процесі її адаптації до умов дошкільного навчального закладу»

2.2.2. семінар № 5 «Формування соціальної компетентності дітей з особливими потребами в умовах ДНЗ»

2.2.3. семінар № 6 «Толерантне середовище ДНЗ як необхідна умова формування соціальної компетентності дитини»

2.2.4. семінар № 7 «Соціально-педагогічний патронат сімей»

2.3. Самостійна робота

2.3.1. самостійна робота № 5

2.3.2. самостійна робота № 6-7

2.4. Модульний контроль

2.4.1. Пробний тест

2.4.2. Модульна контрольна робота № 2

3. Підсумкова атестація