Загальна психологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Загальна психологія by Mind Map: Загальна психологія

1. Загальні питання психології

1.1. Психологія як наука

1.1.1. Історія виникнення та розвитку психології

1.1.2. Предмет та завдання психології

1.1.3. Галузі та напрямки психології

1.2. Психологічне дослідження

1.2.1. Етапи психологічного дослідження

1.2.2. Принципи та методи психологічного дослідження

1.3. Свідомість

1.3.1. Диференціація понять "психіка" та "свідомість"

1.3.2. Функції та структура свідомості

1.3.3. Рівні вияву психіки людини

1.4. Особистість

1.4.1. Співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність»

1.4.2. Психологічна структура особистості

1.4.3. Фактори формування особистості в онтогенезі

1.5. Самосвідомість

1.5.1. Диференціація понять "свідомість" та "самосвідомість"

1.5.2. Функції самосвідомості

1.5.3. Структура самосвідомості

1.6. Діяльність

1.6.1. Функції та фізіологічні основи діяльності

1.6.2. Психологічна структура діяльності

1.6.3. Види діяльності в онтогенезі

2. Модульний контроль

2.1. Модуль 1

2.2. Модуль 2

3. Психічні процеси, стани та властивості

3.1. Психічні процеси

3.1.1. Пізнавальні

3.1.1.1. Відчуття

3.1.1.2. Сприймання

3.1.1.3. Па'мять

3.1.1.4. Мислення та мовлення

3.1.1.5. Уява

3.1.2. Емоційно-вольові

3.1.2.1. Емоції та почуття

3.1.2.2. Воля

3.2. Психічні стани

3.2.1. Увага

3.2.2. Емоційні стани

3.3. Психічні властивості

3.3.1. Темперамент

3.3.2. Характер

3.3.3. Здібності, задатки

4. Література

4.1. Основна

4.2. Додаткова